OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.04.2.1.11.0478 Ukupna vrijednost projekta: 433.832,99kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu 368.758,04kn te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu 65.074,95kn.  Partneri: Grad Karlovac, Savez udruga Kaoperativa, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje […]

Culture, Education, Information

Projekt se provodi u sklopu programa Europske snage solidarnosti, a uključuje jednu volonterku iz Francuske koja volontira od 1. studenog 2019. do 30. listopada 2020. Ciljevi projekta su omogućiti mladima u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja, provođenja slobodnog vremena i kulturnim događanjima; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi međunarodna mobilnost, različitost i interkulturalnost te omogućiti volonterki koja sudjeluju u projektu da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom osobnom i profesionalnom razvoju.

Aktivnosti su uglavnom vezane za programe Centra za mlade, Info centra za mlade i kulturne i umjetničke aktivnosti. Volonterka provodi vlastite aktivnosti unutar Centra za mlade u skladu sa svojim interesima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. U program Info centra za mlade volonterka je uključena u sve načine informiranja mladih koje provodimo – grupno, individualno i online. Također, provodi kulturne i umjetničke aktivnosti za mlade.

 

Be Creative to Open Your Mind

”Be Creative to Open Your Mind” je projekt dugotrajnog volontiranja kroz Europsku volontersku službu koji se provodio od 1.10.2016. do 30.9.2017. U projektu su sudjelovala dva volontera iz Španjolske i Francuske koja su volontirala u području informiranja mladih i razvoja kreativnosti mladih. Ciljevi projekta su promovirati i podići svijest mladih u lokalnoj zajednici i šire o konceptu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava; doprinijeti razvoju mladih kao europskih građana; podići kvalitetu usluga koja organizacija pruža mladima u području informiranja i kreativnosti mladih te omogućiti volonterima da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavne aktivnosti koje su volonteri provodili su pripremanje, snimanje i promocija filmova na temu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava; online, individualno i grupno informiranje mladih te pripremanje i provođenje kreativnih radionica za mlade.

 

Community Link

“Community Link” je volonterski projekt koji uključuje dvije volonterke iz Nizozemske i Francuske koje volontiraju od 1.10.2018. do 30.9.2019. Ciljevi projekta su omogućiti većem broju mladih u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja i provođenja slobodnog vremena radi njihovog osobnog razvoja; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o dobrobitima koje nosi mobilnost te o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području neformalnog obrazovanja, slobodnog provođenja vremena i informiranja mladih te omogućiti volonterima da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Rad volontera u ovom projektu je uglavnom vezan uz Centar za mlade Grabrik koji vodi udruga Carpe Diem. Glavne aktivnosti koje volonteri provode su radionice neformalnog obrazovanja mladih, provođenja slobodnog vremena i informiranje mladih te izrada grafičkih i video materijala o Centru za mlade.

 

Searching for Mobility

“Searching for Mobility” je volonterski projekt koji uključuje 1 volonterku iz Španjolske koja volontira od 15.10.2018. do 14.10.2019. Ciljevi projekta su analizirati motivaciju i interes mladih u Karlovcu za programe međunarodne mobilnosti te identificirati probleme u području korištenja prilika za međunarodnu mobilnost; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi mobilnost, osobito međunarodna mobilnost, te o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području neformalnog obrazovanja, slobodnog provođenja vremena i informiranja mladih te omogućiti volonterki da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavna aktivnost koju će volonterka provoditi je istraživanje o trendovima međunarodne mobilnosti u Karlovcu – koji su razlozi zašto mladi ne koriste prilike međunarodne mobilnosti u dovoljnoj mjeri, koje koristi od mobilnosti imaju mladi koji sudjeluju u programima mobilnosti te će se na temelju dobivenih rezultata predložiti rješenja za povećanje motivacije i stupnja sudjelovanja mladih u Karlovcu u programima međunarodne mobilnosti.

 

Pass On the Information

Projekt se provodi u sklopu programa Europske snage solidarnosti, a uključuje dvije volonterke iz Francuske koje volontiraju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Ciljevi projekta su omogućiti mladima u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja i provođenja slobodnog vremena te svim građanima da sudjeluju u kulturnim događanjima na otvorenom; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi međunarodna mobilnost, različitost i interkulturalnost te omogućiti volonterima koji sudjeluju u projektu da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom osobnom i profesionalnom razvoju.
Aktivnosti volontera uglavnom su vezane za programe Centra za mlade, Info centra za mlade i kulturna događanja na otvorenom. Volonteri provode vlastite aktivnosti unutar Centra za mlade u skladu sa svojim interesima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. U program Info centra za mlade volonteri su uključeni u sve načine informiranja mladih koje provodimo – grupno, individualno i online. Također su uključeni u organiziranje kulturnih događanja na otvorenom.

 

Eye on diversity

„Eye on Diversity” je projekt dugotrajnog volontiranja kroz Europsku volontersku službu koji je proveden u Karlovcu i Karlovačkoj županiji od listopada 2016. do rujna 2017. U projektu je sudjelovao jedan volonter iz Francuske koji je volontirao u području informiranja mladih. Glavni cilj projekta bio je promovirati i podići svijest mladih u lokalnoj zajednici i šire o konceptu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava čime se nastojalo doprinijeti razvoju mladih kao europskih građana. Glavna aktivnost koju je volonter provodio bila je izrada filmova na temu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava te promocija tih filmova među mladima u lokalnoj zajednici i šire. Volonter je provodio i radionice o snimanju filmova namijenjenih mladima.

Rezultati:
– Snimljeno i prikazano 8 kratkih filmova na temu različitosti
– Snimljen film o kinu Edison
– Snimljeno 5 kratkih videa s ciljem promocije projektnih aktivnosti

Broj korisnika: 1

Partner na projektu:
Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire (Francuska)

Vrijednost projekta:
8.569,00€

Donator: Agencija za mobilnost i programe EU

Informiraj i volontiraj

“Informiraj i volontiraj” je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito EVS-a među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak volonterke iz Francuske koja je kroz volontiranje stekla nove vještine i znanja te je boravkom u Karlovačkoj županiji približila Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterka je volontirala u Info centru za mlade. Glavne aktivnosti koje je volonterka obavljala su: traženje informacija za mlade na internetu, osobito na europskoj razini, organiziranje događaja u sklopu Eurodeska, pisanje članaka za Europski portal za mlade, promocija EVS-a u Karlovačkoj županiji, volontiranje na info točkama Županijskog info centra za mlade, sudjelovanje u provedbi projekata u sklopu info centra za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje je volonterka provodila bili su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

 

Budi aktivan, budi kreativan!

“Budi aktivan, budi kreativan!” je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito Europske volonterske službe među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak dviju volonterki iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva koje su kroz volontiranje stekle nove vještine i znanja te su boravkom u Karlovačkoj županiji približile Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterke su volontirale u Centru za mlade Grabrik i Lokalnom volonterskom centru VolonterKA koje vodi naša udruga. Glavne aktivnosti koje su volonterke obavljale su informiranje mladih o EVS-u, promocija volonterstva u Lokalnom volonterskom centru VolonterKA, organizacija aktivnosti unutar LVC-a, organizacija umjetničkog festivala, kreativnih radionica te sudjelovanje u provedbi projekata u Centru za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje su volonterke provodile su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

 

Building bridges – united in diversity

“Building bridges – united in diversity” je bio projekt dugotrajnog EVS volontiranja od 12 mjeseci u razdoblju od 1.10.2015. do 30.9.2016. koji je proveden u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Tijekom provedbe projekta jedan strani volonter iz Italije je kroz Lokalni info centar za mlade udruge Carpe Diem volontirao na aktivnostima informiranja mladih u Karlovačkoj županiji. Volonter je organizirao grupne radionice namijenjene informiranju mladih, ali isto tako je i individualno informirao mlade. Poseban naglasak u projektu je bio na konceptu interkulturalnosti i različitosti u Europskoj uniji na kojima se s mladima radilo kroz grupne radionice. Glavni cilj projekta bio je potaknuti mlade na aktivizam i mobilnost te osvještavanje o europskom građanstvu pružanjem kvalitetnih i relevantnih informacija.