OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.04.2.1.11.0478 Ukupna vrijednost projekta: 433.832,99kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu 368.758,04kn te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu 65.074,95kn.  Partneri: Grad Karlovac, Savez udruga Kaoperativa, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje […]

Be Creative to Open Your Mind

”Be Creative to Open Your Mind” je projekt dugotrajnog volontiranja kroz Europsku volontersku službu koji se provodio od 1.10.2016. do 30.9.2017. U projektu su sudjelovala dva volontera iz Španjolske i Francuske koja su volontirala u području informiranja mladih i razvoja kreativnosti mladih. Ciljevi projekta su promovirati i podići svijest mladih u lokalnoj zajednici i šire o konceptu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava; doprinijeti razvoju mladih kao europskih građana; podići kvalitetu usluga koja organizacija pruža mladima u području informiranja i kreativnosti mladih te omogućiti volonterima da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavne aktivnosti koje su volonteri provodili su pripremanje, snimanje i promocija filmova na temu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava; online, individualno i grupno informiranje mladih te pripremanje i provođenje kreativnih radionica za mlade.

 

Community Link

“Community Link” je volonterski projekt koji uključuje dvije volonterke iz Nizozemske i Francuske koje volontiraju od 1.10.2018. do 30.9.2019. Ciljevi projekta su omogućiti većem broju mladih u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja i provođenja slobodnog vremena radi njihovog osobnog razvoja; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o dobrobitima koje nosi mobilnost te o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području neformalnog obrazovanja, slobodnog provođenja vremena i informiranja mladih te omogućiti volonterima da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Rad volontera u ovom projektu je uglavnom vezan uz Centar za mlade Grabrik koji vodi udruga Carpe Diem. Glavne aktivnosti koje volonteri provode su radionice neformalnog obrazovanja mladih, provođenja slobodnog vremena i informiranje mladih te izrada grafičkih i video materijala o Centru za mlade.

 

Searching for Mobility

“Searching for Mobility” je volonterski projekt koji uključuje 1 volonterku iz Španjolske koja volontira od 15.10.2018. do 14.10.2019. Ciljevi projekta su analizirati motivaciju i interes mladih u Karlovcu za programe međunarodne mobilnosti te identificirati probleme u području korištenja prilika za međunarodnu mobilnost; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi mobilnost, osobito međunarodna mobilnost, te o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području neformalnog obrazovanja, slobodnog provođenja vremena i informiranja mladih te omogućiti volonterki da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavna aktivnost koju će volonterka provoditi je istraživanje o trendovima međunarodne mobilnosti u Karlovcu – koji su razlozi zašto mladi ne koriste prilike međunarodne mobilnosti u dovoljnoj mjeri, koje koristi od mobilnosti imaju mladi koji sudjeluju u programima mobilnosti te će se na temelju dobivenih rezultata predložiti rješenja za povećanje motivacije i stupnja sudjelovanja mladih u Karlovcu u programima međunarodne mobilnosti.

 

Pass On the Information

Projekt se provodi u sklopu programa Europske snage solidarnosti, a uključuje dvije volonterke iz Francuske koje volontiraju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Ciljevi projekta su omogućiti mladima u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja i provođenja slobodnog vremena te svim građanima da sudjeluju u kulturnim događanjima na otvorenom; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi međunarodna mobilnost, različitost i interkulturalnost te omogućiti volonterima koji sudjeluju u projektu da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom osobnom i profesionalnom razvoju.
Aktivnosti volontera uglavnom su vezane za programe Centra za mlade, Info centra za mlade i kulturna događanja na otvorenom. Volonteri provode vlastite aktivnosti unutar Centra za mlade u skladu sa svojim interesima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. U program Info centra za mlade volonteri su uključeni u sve načine informiranja mladih koje provodimo – grupno, individualno i online. Također su uključeni u organiziranje kulturnih događanja na otvorenom.

 

Culture, Education, Information

Projekt se provodi u sklopu programa Europske snage solidarnosti, a uključuje jednu volonterku iz Francuske koja volontira od 1. studenog 2019. do 30. listopada 2020. Ciljevi projekta su omogućiti mladima u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja, provođenja slobodnog vremena i kulturnim događanjima; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi međunarodna mobilnost, različitost i interkulturalnost te omogućiti volonterki koja sudjeluju u projektu da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom osobnom i profesionalnom razvoju.

Aktivnosti su uglavnom vezane za programe Centra za mlade, Info centra za mlade i kulturne i umjetničke aktivnosti. Volonterka provodi vlastite aktivnosti unutar Centra za mlade u skladu sa svojim interesima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. U program Info centra za mlade volonterka je uključena u sve načine informiranja mladih koje provodimo – grupno, individualno i online. Također, provodi kulturne i umjetničke aktivnosti za mlade.

 

Eye on diversity

„Eye on Diversity” je projekt dugotrajnog volontiranja kroz Europsku volontersku službu koji je proveden u Karlovcu i Karlovačkoj županiji od listopada 2016. do rujna 2017. U projektu je sudjelovao jedan volonter iz Francuske koji je volontirao u području informiranja mladih. Glavni cilj projekta bio je promovirati i podići svijest mladih u lokalnoj zajednici i šire o konceptu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava čime se nastojalo doprinijeti razvoju mladih kao europskih građana. Glavna aktivnost koju je volonter provodio bila je izrada filmova na temu različitosti, interkulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava te promocija tih filmova među mladima u lokalnoj zajednici i šire. Volonter je provodio i radionice o snimanju filmova namijenjenih mladima.

Rezultati:
– Snimljeno i prikazano 8 kratkih filmova na temu različitosti
– Snimljen film o kinu Edison
– Snimljeno 5 kratkih videa s ciljem promocije projektnih aktivnosti

Broj korisnika: 1

Partner na projektu:
Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire (Francuska)

Vrijednost projekta:
8.569,00€

Donator: Agencija za mobilnost i programe EU

Informiraj i volontiraj

“Informiraj i volontiraj” je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito EVS-a među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak volonterke iz Francuske koja je kroz volontiranje stekla nove vještine i znanja te je boravkom u Karlovačkoj županiji približila Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterka je volontirala u Info centru za mlade. Glavne aktivnosti koje je volonterka obavljala su: traženje informacija za mlade na internetu, osobito na europskoj razini, organiziranje događaja u sklopu Eurodeska, pisanje članaka za Europski portal za mlade, promocija EVS-a u Karlovačkoj županiji, volontiranje na info točkama Županijskog info centra za mlade, sudjelovanje u provedbi projekata u sklopu info centra za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje je volonterka provodila bili su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

 

Budi aktivan, budi kreativan!

“Budi aktivan, budi kreativan!” je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito Europske volonterske službe među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak dviju volonterki iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva koje su kroz volontiranje stekle nove vještine i znanja te su boravkom u Karlovačkoj županiji približile Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterke su volontirale u Centru za mlade Grabrik i Lokalnom volonterskom centru VolonterKA koje vodi naša udruga. Glavne aktivnosti koje su volonterke obavljale su informiranje mladih o EVS-u, promocija volonterstva u Lokalnom volonterskom centru VolonterKA, organizacija aktivnosti unutar LVC-a, organizacija umjetničkog festivala, kreativnih radionica te sudjelovanje u provedbi projekata u Centru za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje su volonterke provodile su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

 

Building bridges – united in diversity

“Building bridges – united in diversity” je bio projekt dugotrajnog EVS volontiranja od 12 mjeseci u razdoblju od 1.10.2015. do 30.9.2016. koji je proveden u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Tijekom provedbe projekta jedan strani volonter iz Italije je kroz Lokalni info centar za mlade udruge Carpe Diem volontirao na aktivnostima informiranja mladih u Karlovačkoj županiji. Volonter je organizirao grupne radionice namijenjene informiranju mladih, ali isto tako je i individualno informirao mlade. Poseban naglasak u projektu je bio na konceptu interkulturalnosti i različitosti u Europskoj uniji na kojima se s mladima radilo kroz grupne radionice. Glavni cilj projekta bio je potaknuti mlade na aktivizam i mobilnost te osvještavanje o europskom građanstvu pružanjem kvalitetnih i relevantnih informacija.