Budi aktivan, budi kreativan!

“Budi aktivan, budi kreativan!” je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito Europske volonterske službe među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak dviju volonterki iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva koje su kroz volontiranje stekle nove vještine i znanja te su boravkom u Karlovačkoj županiji približile Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterke su volontirale u Centru za mlade Grabrik i Lokalnom volonterskom centru VolonterKA koje vodi naša udruga. Glavne aktivnosti koje su volonterke obavljale su informiranje mladih o EVS-u, promocija volonterstva u Lokalnom volonterskom centru VolonterKA, organizacija aktivnosti unutar LVC-a, organizacija umjetničkog festivala, kreativnih radionica te sudjelovanje u provedbi projekata u Centru za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje su volonterke provodile su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

Donator: Agencija za mobilnost i programe EU