Building bridges – united in diversity

27 March 2019
No Comments
504 Views
"Building bridges – united in diversity" je bio projekt dugotrajnog EVS volontiranja od 12 mjeseci u razdoblju od 1.10.2015. do 30.9.2016. koji je proveden u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Tijekom provedbe projekta jedan strani volonter iz Italije je kroz Lokalni info centar za mlade udruge Carpe Diem volontirao na aktivnostima informiranja mladih u Karlovačkoj županiji. Volonter je organizirao grupne radionice namijenjene informiranju mladih, ali isto tako je i individualno informirao mlade. Poseban naglasak u projektu je bio na konceptu interkulturalnosti i različitosti u Europskoj uniji na kojima se s mladima radilo kroz grupne radionice. Glavni cilj projekta bio je potaknuti mlade na aktivizam i mobilnost te osvještavanje o europskom građanstvu pružanjem kvalitetnih i relevantnih informacija.

 

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata