OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.04.2.1.11.0478

Ukupna vrijednost projekta: 433.832,99kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu 368.758,04kn te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu 65.074,95kn. 

Partneri: Grad Karlovac, Savez udruga Kaoperativa, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje

Opći cilj projekta:  osnaživanje organizacija civilnog društva na lokanom nivou za odgovaranje na potrebe u kriznim situacijama. 

Specifični cilj projekta: ojačati kapacitete organizacija civilnog društva uključenih u projekt za rad i djelovanje u kriznim situacijama te uspostaviti  protokole za postupanje u kriznim situacijama. 

Ukratko o projektu:
Kroz projekt OCD ONLINE HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju udruge Carpe Diem, DrONe i Savez udruga KAoperativa jačaju kapacitete te stvaraju inovativna rješenja za prevladavanje krize te post kriznog razdoblja kroz opremanje studija za digitanu i online provedbu aktivnosti OCD u Karlovcu. U partnerstvu s Gradom Karlovcem izradit će se plan djelovanja u kriznim situacijama te praktični priručnik za OCD koji će služiti kao vodič za pomoć u kriznim siutacijama.

Aktivnosti:

 1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebice u kriznim situacijama.
  1.  Mapiranje stanja i potreba lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti
  1.  Opremanje prostora za provedbu online aktivnosti
  1.  Edukacija predstavnika OCD-a uključenih u projekt iz područja online provedbe aktivnosti
  1.  Provedba online aktivnosti s krajnjim korisnicima
  1.  Edukacija o upravljanju projektima i timom u kriznim situacijama
  1.  Epidemiološka edukacija 
  1.  Edukacija o postupanju u kriznim situacijama 
 2. Sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima lokalne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje u kriznim situacijama na lokalnoj razini
  1. Mapiranje stanja i potreba u lokalnoj zajednici
  1. Izrada strategije te alata za upravljanje u kriznim situacijama
  1. Izrada plana volontiranja u kriznim situacijama
 3. Organiziranje volonterskih aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja u lokalnoj zajednici
  1. Edukacija iz menadžmenta volontera
  1.  Organizacija volonterskih akcija sukladno potrebama u zajednici 
  1.  Razvoj inovativnih alata

Trajanje projekta: 22.11.2021. – 21.11.2022. 

Provedba projekta i svi njegovi javni sadržaji su isključiva odgovorrnost Udruge Carpe Diem i ni na koji način ne odražavaju stajalište Ureda za udruge Vlade RH.