Pass On the Information

28 October 2019
No Comments
286 Views
Projekt se provodi u sklopu programa Europske snage solidarnosti, a uključuje dvije volonterke iz Francuske koje volontiraju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Ciljevi projekta su omogućiti mladima u lokalnoj zajednici da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja i provođenja slobodnog vremena te svim građanima da sudjeluju u kulturnim događanjima na otvorenom; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi međunarodna mobilnost, različitost i interkulturalnost te omogućiti volonterima koji sudjeluju u projektu da poboljšaju postojeće i steknu nove kompetencije koje će doprinijeti njihovom osobnom i profesionalnom razvoju.
Aktivnosti volontera uglavnom su vezane za programe Centra za mlade, Info centra za mlade i kulturna događanja na otvorenom. Volonteri provode vlastite aktivnosti unutar Centra za mlade u skladu sa svojim interesima i potrebama mladih u lokalnoj zajednici. U program Info centra za mlade volonteri su uključeni u sve načine informiranja mladih koje provodimo – grupno, individualno i online. Također su uključeni u organiziranje kulturnih događanja na otvorenom.

 

Neki od naših projekata