Sve o nama

Osnovni podaci

-

Puni naziv: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Sjedište: Vrbanićev perivoj 4, 47000 Karlovac

Datum osnivanja: 18.11.2005.

Datum upisa u registar: 08.12.2005.

Registarski broj udruge: 04000902

OIB: 75807908806

IBAN: HR9424020061100452084

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste & Steiermärkische

Djelatnosti

+

– informiranje mladih o lokalnim, nacionalnim i europskim temama

– neformalno obrazovanje mladih radi stjecanja i razvijanja znanja i vještina

– razvijanje i promicanje volonterstva te posredovanje u volonterskoj razmjeni

– pružanje psihosocijalne pomoći i savjetodavne potpore pojedincima i skupinama

– promicanje aktivnog i europskog građanstva

– omogućavanje umjetničkog izražavanja pojedinca i skupina

– stvaranje kontakata u zemlji i svijetu sa sličnim organizacijama radi razmjene iskustava, informacija, ideja, projekata i sl.

Upravni odbor

+

Suzana Šnajdar – predsjednica U.O.

mr.sc. Ivan Delić – član U.O.

Mario Protulipac – član U.O.

Aleksandra Podrebarac

-

Predsjednica udruge & voditeljica Centra za mlade

Aleksandra Podrebarac

Osnivačica i predsjednica udruge, zaposlena u udruzi od 2008.g. Dugogodišnje iskustvo u radu civilnog društva je izgradila kroz volonterski rad u Udruzi likovnih autora Karlovac, Carpe Diem, Bratstvo svetog Mihovila te nekoliko različitih udruga i institucija u Karlovcu. Zaposlena je kao voditeljica Centra za mlade u Grabriku i lokalnog volonterskog centra VolonterKA. U životu cijeni toleranciju, altruizam i slobodu u svim segmentima.

alex@carpediem.hr

Marko Petančić

+

Tajnik udruge i voditelj Info centra za mlade

Marko Petančić

Od 2008.g. volontira u udruzi Carpe Diem, a od 2010. zaposlen kao voditelj Info centra za mlade. Aktivno sudjeluje u razvoju i stvaranju boljih uvjeta za mlade (Savjet mladih grada Karlovca, Gradsko vijeće za prevenciju, Radna skupina za analizu i definiranje rada s mladima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), mentorira udruge mladih te im pomaže u organizaciji kulturnih i umjetničkih projekata i inicijativa.

marko@carpediem.hr

Lukas Šomek

+

Urednik Portala za mlade

Lukas Somek

Od 2011. volontira na raznim festivalima i koncertima, a od 2016. zaposlen kao promotor projekta “Klub mladih – Centar za mlade Grabrik” te od 2017. kao urednik Portala za mlade.

lukas@carpediem.hr

Katarina Tonžetić

+

Voditeljica programa i savjetnica za promociju deficitarnih zanimanja za mlade

U udrugu se uključuje kroz volontiranje 2014.g. kroz projekte udruge te na PickUp music festivalu i Foto danima mladih. Trenutno zaposlena u udruzi Carpe Diem na projektu „Zavrti promjenu“ – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca kao koordinatorica volontera.

katarina@carpediem.hr

Filip Bojić

+

Voditelj promocije i koordinator aktivnosti Centra za mlade Grabrik

Od 2017. volontira u Carpe Diemu, a od 2018. zaposlen kao voditelj promocije i koordinator aktivnosti Centra za mlade Grabrik. U slobodno vrijeme bavi se pisanjem kratkih priča i sličnih literarnih materijala.

filip.bojic@carpediem.hr

Igor Kuštreba

+

Koordinator međunarodne suradnje

igor@carpediem.hr

Tanja Narančić

+

Administrativna tajnica i voditeljica ureda

Vizija

-

Aktivno i odgovorno društvo jednakih mogućnosti.

Misija

-

Carpe Diem izgrađuje održivo društvo kroz neformalno obrazovanje, jačanje ljudskih resursa, razvoj kapaciteta zajednice njegujući toleranciju i pravednost.

Godišnji izvještaji

Neki od naših projekata