Informiraj i volontiraj

27 March 2019
No Comments
509 Views
"Informiraj i volontiraj" je projekt čiji je cilj promocija volonterstva, osobito EVS-a među mladima u Karlovačkoj županiji kroz boravak volonterke iz Francuske koja je kroz volontiranje stekla nove vještine i znanja te je boravkom u Karlovačkoj županiji približila Europsku uniju mladima u Županiji. Radilo se o dugotrajnom EVS volontiranju koje je trajalo 11 mjeseci, a za to vrijeme volonterka je volontirala u Info centru za mlade. Glavne aktivnosti koje je volonterka obavljala su: traženje informacija za mlade na internetu, osobito na europskoj razini, organiziranje događaja u sklopu Eurodeska, pisanje članaka za Europski portal za mlade, promocija EVS-a u Karlovačkoj županiji, volontiranje na info točkama Županijskog info centra za mlade, sudjelovanje u provedbi projekata u sklopu info centra za mlade te rad na razvoju vlastitih projekata. Ciljna grupa aktivnosti koje je volonterka provodila bili su mladi u Karlovačkoj županiji u dobi između 15 i 30 godina.

 

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata