ZNanJE je SNAGa.

Carpe Diem izgrađuje održivo društvo kroz neformalno obrazovanje, jačanje ljudskih resursa, razvoj kapaciteta zajednice njegujući toleranciju i pravednost.

Novosti

O carpe diemu

Udruga Carpe Diem osnovana je u cilju unapređivanja kvalitete života, doprinosu opće dobrobiti zajednice te poticanja i razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Kroz aktivnu ulogu u zajednici potičemo pozitivne društvene promjene koristeći zajedničke vrijednosti kao što su timski rad, profesionalnost i jednake mogućnosti.

Centar za mlade u Grabriku pokrenut je krajem 2007. godine od strane Grada Karlovca te je u jednoj od najvećih gradskih četvrti uređen i opremljen prostor veličine 140 m2. Grad Karlovac, koji je vlasnik prostora, opremio je i uredio prostor te je vođenje Centra prepustio udrugama koje se biraju na Natječaju za vođenje centra za mlade kojeg raspisuje Grad Karlovac. Centar za mlade u Grabriku otvoren je 2008. godine i od tada ga vodi udruga Carpe Diem trenutno u partnerstvu s udrugom Izvan fokusa.

Lokalni volonterski centar VolonterKA je projekt udruge Carpe Diem i otvoren je u kolovozu 2013.g. U lokalnom volonterskom centru educiramo i informiramo volontere i organizatore volontiranja te radimo na promociji vrednovanja volonterskog rada. Ambasadori smo programa Europske snage solidarnosti u Karlovačkoj županiji. Od 2019.g. Lokalni volonterski centar VolonterKA nosi oznaku kvalitete za volonterske centre.
Info centar za mlade osnovan je s ciljem informiranja, savjetovanja i edukacije mladih jer informacija je preduvjet sudjelovanja. Informiranje mladih provodi se grupno (radionice, predavanja i sl.), individualno (osobno u info centru ili putem e-maila i telefona), putem mobilne info točke (Info bicikl) te putem info portala za mlade.
Projekt provodi Udruga Carpe Diem sa svojim partnerima – Gradom Karlovcem, Javnom ustanovom Natura viva, Turbinom Promjena, Društvom Naša djeca Karlovac, Integrativnim centrom mentalnog zdravlja i Društvom za promicanje kulture življenja ”Zvono uz Kupu”. Projekt, sufinanciran nepovratnim sredstvima EU – Europskog socijalnog fonda, te Ureda za udruge vlade RH, partnerskim i participativnim upravljanjem vraća u život prostor u centru Karlovca, u vlasništvu Grada Karlovca, te ga pretvara u novi društveni centar koji se koristi za aktivnosti usmjerene ka razvoju kapaciteta OCD-ova i poboljšanju kvalitete života građana grada Karlovca!

Čime se bavimo

Informiranje mladih

Informiramo mlade u svim područjima života sukladno Nacionalnom programu za mlade i Gradskom programu za mlade grada Karlovca putem info centra za mlade, mobilnih info točaka te info portala za mlade. Također smo multiplikatori Eurodeska za Karlovačku županiju.

Promicanje aktivnog građanstva

Kroz aktivnu ulogu u zajednici potičemo pozitivne društvene promjene koristeći zajedničke vrijednosti kao što su timski rad, profesionalnost i jednake mogućnosti.

Promicanje umjetničkog izražavanja

Omogućujemo umjetničko izražavanje pojedinca i skupina u svim područjima života kroz organizaciju i realizaciju izložbi i događanja likovnog, glazbenog, scenskog i multimedijalnog sadržaja, manifestacija i festivala.

Edukacije

Provodimo neformalne oblike obrazovanja za jačanje kompetencija i za izgradnju civilnog društva, organizacijom radionica, predavanja, javnih tribina, savjetovališta, aktualizacijom određenih problema i izazova na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou.

Razvoj zapošljivosti mladih

Razvijamo i provodimo projekte i programe za razvoj zapošljivosti mladih te stvaramo uvijete za bolji položaj na tržištu rada.

Razvijanje volonterstva

Razvijamo solidarnost i dobrovoljnost (volonterstvo) kao temeljne vrijednosti od značaja za razvoj lokalne zajednice te posredujemo u volonterskoj razmjeni.

Stvaranje kontakata

Stvaramo kontakte u zemlji i svijetu sa sličnim organizacijama, udrugama, pojedincima i pravnim osobama, a u svrhu razmjene iskustava, informacija, mišljenja, ideja, projekata i sl.

Mobilnost mladih

Svake godine ugošćujemo po troje stranih volontera koji dolaze na godinu dana kroz program Eurospkih snaga solidarnosti.

Promicanje solidarnosti

Razvijamo programe/projekte i provodimo aktivnosti kojima se promiču, potiču i pospješuju ljudska prava, pospješuje humanost, volonterski rad, demokratizacija društva, uvažavanje različitosti i međukulturalno učenje.

Tko smo mi

Aleksandra Podrebarac

voditeljica centra za mlade i volonterskog centra

Marko Petančić

voditelj projekta Partnerstvo za prostor

Benjamin Bojić

voditelj Info centra za mlade

Mislav Šipek

Koordinator Centra za mlade i voditelj programa "Zajedno za bolju zajednicu"

Katarina Čurilović

koordinatorica međunarodnih aktivnosti

Lucija Ćeškić

Zaposlena na programu "Zajedno za bolju zajednicu" te radi na promociji Centra za mlade Grabrik

Meri Šibenik Lipak

koordinatorica na projektu "Čitanje je važno, uključuje nas snažno"

Doga Şirin

ESS volonterka

Hayriye Didem Keskin

ESS volonterka

Mina Yaşar

ESS volonterka

Što kažu o nama

Carpe Diem brings optimism and hope and empowers youth to use their full potential. Promotes knowledge and creativity as main strengths, spreading positive ideas and encourages the creation and improvement.

Nina Rapo

Carpe Diem je udruga koja proširuje ljudima vidike i prostor za unaprijeđenje njihovih znanja i vještina. Organizacija koja će svima pružiti priliku i izvesti ih na pravac koji trebaju pratiti.

Gabriel Janković

Udruga koja u svojoj djelatnosti naglasak stavlja na poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih zaslužuje svaku pohvalu, a pogotovo kada tu istu djelatnost oplemenjuje brojnim projektima kojima zapošljava mlade ljude. Dodatna vrijednost ove Udruge jest i doprinos zajednici kroz volontiranje i razmjenu iskustava među mladom populacijom pri čemu posebno valja naglasiti međunarodnu komponentu- Carpe Diem kroz projekte okuplja ljude iz cijeloga svijeta. Čestitam udruzi Carpe Diem punih deset godina rada uz želje da i u budućnosti svojim radom nastave biti primjer ostalim udrugama civilnog društva.

Damir Jelić

Carpe Diem was for me the best place to do my EVS experience. I met a lot of interesting and inspiring people, they are always here to motivate us! Thanks to them I'm now teaching French to Croatian people and I really like it. To do my EVS here was the best decision I had !

Agathe Viot

EVS volunteer

I joined Carpe Diem’s family in February 2015 and felt accepted instantly. I admire this inspiring, dedicated and creative team that works towards Karlovac County’s well-being and manages to achieve incredible results.

Dovile Dudenaite

EVS volunteer

Since I started my European Voluntary Service, here at Carpe Diem, the team has been nothing but welcoming, kind and engaging. It's a great place with a friendly atmosphere, a lot of cool activities going on and the enthusiasm and dedication of the people working here makes it really special.

Tara Nugent

EVS volunteer

Kao što i samo ime udruge kaže, Carpe Diem omogućuje mladim ljudima da svoje slobodno vrijeme provedu kvalitetno i to na način da se prilikom učenja i dobro zabave. Moje iskustvo sa Udrugom tijekom zadnjih nekoliko godina, koliko sam aktivno sudjelovala na različitim radionicama, je izrazito pozitivno. Osim što sam stekla dodatna znanja iz informatike, koja su mi pomogla u pronalasku posla na kojem trenutačno radim, upoznala sam puno različitih i zanimljivih ljudi.

Domenika Mergl

CARPE DIEM je udruga koja okuplja ljude željne novih znanja i vještina, bez obzira na njihovu životnu dob. Kao najjači adut vidim mogućnost stjecanja novih iskustava te priliku za prenošenje vaših iskustava drugima. U dosadašnjoj suradnji s udrugom CARPE DIEM imao sam samo pozitivna iskustva, a razlog tome sigurno se krije u entuzijastičnim i kreativnim osobama koje tu udrugu čine.

Marko Mikšić

Izvan fokusa

CARPE DIEM je udruga koja srednjoškolcima i studentima pruža priliku za učenje i obrazovanje u informatici koje im danas/sutra može zatrebati prilikom zapošljavanja.

Luka Krupnicki

Donatori

Udruga Carpe Diem je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Program Zajedno za bolju zajednicu i projekt Lokalni volonterski centar VolonteKA financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Karlovac je poznat kao grad na četiri rijeke, grad parkova, grad – zvijezda, grad piva… Smješten je na dodiru nizinske i gorske Hrvatske, u “mekom trbuhu” središnjeg dijela domovine između Slovenije na zapadu i Bosne i Hercegovine na istoku. Kao rijetko koji grad u svijetu prostire se na sutoku četiriju rijeka: Kupe, Korane, Dobre i Mrežnice.

Grad Karlovac

Karlovačka Županija

Administrativno, političko, gospodarsko, kulturno i športsko središte županije je Grad Karlovac. Područje Karlovačke županije je slabije naseljeno od prosjeka Republike Hrvatska a prirodni prirast stanovništvo je negativan. Na prostoru Karlovačke županije dotiču se različitosti prirodnih osobitosti alpskog, panonskog i kraškog ozemlja.

Karlovačka županija

Erasmus+ je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu.

Saznaj više o Erasmus+

Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Agencija je usmjerena podizanju kvalitete sustava prvenstveno njegovom internacionalizacijom, odnosno jačanjem instrumenata mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja, što čini njezinu misiju.

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Agencija je usmjerena podizanju kvalitete sustava prvenstveno njegovom internacionalizacijom, odnosno jačanjem instrumenata mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja, što čini njezinu misiju.

JetBrains

Microsoft je osnovan 1975. godine i jedna je od najprepoznatljivijih kompanija u svijetu. Microsoft Windows je najkorišteniji operativni sustav za osobna računala današnjice, a alati iz Office paketa olakšavaju svakodnevni posao milijunima ljudi.

Microsoft

Asana omogućava suradnju među članovima organizacije, ali i među vanjskim suradnicima na projektima. Produktivnost, bolje iskorištavanje vremena i resursa te transparentnost samo su neke od prednosti koje pruža Asana. Kvalitetu Asana aplikacije dokazuju imena korisnika ovog sustava među kojima se nalazi Dropbox, Foursquare, CBS Interactive, Pinterest, Uber, Airbnb i mnogi drugi.

Asana

VideoBlocks.com omogućava neograničen pristup svakodnevno rastućoj bazi visokokvalitetnih videa. Više od 10,000,000 videa stoji na raspolaganju korisnicima.

Videoblocks

Članstva i suradnje

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

Više o Inicijativi

GOOD inicijativa

Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj nevladina je, neprofitna organizacija osnovana 28.07.2008. u Zagrebu s ciljem razvoja kvalitetnog sustava informiranja mladih u Hrvatskoj. Osnivači su udruge: Info zona Split, UMKI Rijeka, ZAMISLI Zagreb i PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek.

Više o zajednici informativnih centara za mlade u Hrvatskoj

Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj

Hrvatska mreža volonterskih centara (HMVC) potiče razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i volonterskog menadžmenta, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse.

Više o Hrvatskom centru za razvoj volonterstva

Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Eurodesk je besplatni informacijski servis za mlade i sve koji rade s njima. Pruža informacije o radu, studiranju i mogućnostima za volontiranje u Europi. Organizacije koje rade s mladima informira o europskim politikama koje su za njih relevantne, te raznim događajima, kampanjama i konzultacijama koje bi im mogle biti interesantne. 

Više o Eurodesku

Eurodesk

Time to move je Eurodeskova kampanja koju provodimo svake godine u listopadu, organizirajući brojne online i fizičke aktivnosti za mlade u svrhu informiranja mladih o međunarodnim mogućnostima.

Više o Time to move

Time to move

Europske snage solidarnosti pružaju priliku mladima da doprinose društvu, volontiraju i rade za opće dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju te da istovremeno stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoje vještine.

Udruga Carpe Diem je ambasador Europskih snaga solidarnosti za Karlovačku županiju.

Više Europskim snagama solidarnosti

Europske snage solidarnosti

KAoperativa je mreža organizacija civilnoga društtva koje se bave nezavisnom kulturom u Karlovcu. Aktivnosti Saveza usmjerene su prvenstveno na poboljšanje uvjeta za rad na području nezavisne kulture u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

Više o KAoperativi

KAoperativa

Udruga od osnivanja davne 1998. godine osmišljava i provodi projekte koji za cilj imaju unapređivanje ukupnog života mladih (15 – 30 godina), zaštitu prava mladih, njihovo ekonomsko i socijalno osnaživanje i uključivanje u zajednicu.

Više o Centru

Regionalni info centar za mlade UMKI