Searching for Mobility

28 March 2019
No Comments
564 Views
"Searching for Mobility" je volonterski projekt koji uključuje 1 volonterku iz Španjolske koja volontira od 15.10.2018. do 14.10.2019. Ciljevi projekta su analizirati motivaciju i interes mladih u Karlovcu za programe međunarodne mobilnosti te identificirati probleme u području korištenja prilika za međunarodnu mobilnost; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o koristima koje nosi mobilnost, osobito međunarodna mobilnost, te o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području neformalnog obrazovanja, slobodnog provođenja vremena i informiranja mladih te omogućiti volonterki da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavna aktivnost koju će volonterka provoditi je istraživanje o trendovima međunarodne mobilnosti u Karlovcu – koji su razlozi zašto mladi ne koriste prilike međunarodne mobilnosti u dovoljnoj mjeri, koje koristi od mobilnosti imaju mladi koji sudjeluju u programima mobilnosti te će se na temelju dobivenih rezultata predložiti rješenja za povećanje motivacije i stupnja sudjelovanja mladih u Karlovcu u programima međunarodne mobilnosti.

 

Neki od naših projekata