Art’s here, Rights now!

Projekt “Art’s here, Rights now!” je razmjena mladih koja je okupila 20 mladih umjetnika i osoba koje se bave umjetnošću iz Hrvatske, Mađarske, UK i Španjolske radi poticanja rasprave na temu demokracije, europskih vrijednosti, solidarnosti i ljudskih prava putem umjetnosti. Cilj je povećati svijest sudionika, ali i šire javnosti, posebice mladih, o europskom identitetu, međukulturalnom […]

InterArts: Youth Communities for Social Inclusion

”InterArts: Youth Communities for Social Inclusion” je međunarodni projekt strateškog partnerstva koji se provodi u okviru programa Erasmus+. Nositelj projekta je talijanska organizacija Compagnia Virgilio Sieni, a udruga Carpe Diem je jedan od partnera, uz organizacije iz Grčke, Španjolske, Slovenije, Belgije i Portugala. Projekt traje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. Glavni cilj projekta je osnažiti mlade u borbi protiv diskriminacije i socijalne isključenosti koristeći umjetničke aktivnosti. Tijekom projekta će nastati interaktivna mapa Europe na kojoj će biti moguće pronaći podatke o socijalnoj isključenosti mladih; kratki film o projektnim aktivnostima; program treninga namijenjen socijalnom uključivanju mladih kroz umjetnost te priručnik koji će sadržavati primjere dobre prakse o socijalnom uključivanju mladih kroz umjetnost.

 

 

HERO

Projekt “HERO” temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija vezanih za područje ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Kroz intenzivan rad želimo unaprijediti ključne kompetencije mladih lidera i osoba koje rade s mladima te im predstaviti alate i resurse znanja u području ljudskih prava. Također ih želimo potaknuti na aktivno zalaganje za zaštitu ljudskih prava u svojoj lokalnoj zajednici i podići svijest o kulturnim razlikama u području ljudskih prava kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje i interkulturalni dijalog.

Glavni ciljevi treninga “HERO” su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Nadalje, trening se temelji na neformalnom obrazovanju. Metode koje koristimo su samoprocjena, teorijska i praktična pozadina, rad u malim grupama, parovima, nacionalnim i mješovitim skupinama, igre uloga, aktivnosti grupne izgradnje, istraživanja, kreativne i interaktivne metode.
U projektu sudjeluje 15 zemalja; Bugarska, Cipar, Hrvatska, Italija, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ukrajina sa sveukupno 30 sudionika. Trening se u potpunosti održao u Karlovcu.

O projektu:
Partnerstvo u sklopu HERO projekta izgrađeno je na istoj potrebi, a to je poboljšanje kompetencija mladih lidera i osoba koje rade s mladima na polju ljudskih prava. Rad s mladima je ključni alat za osnaživanje mladih, a obrazovanje i usavršavanje osoba koje rade s mladima ključno je za osiguravanje kvalitete ovog alata.
Edukacija o ljudskim pravima relevantna je u obrazovanju i usavršavanju osoba koje rade s mladima jer se radi o podučavanju i učenju kako živjeti zajedno u dostojanstvu i uvažavanju jednih drugih. Stoga je presudno da osobe koje rade s mladima uče o, kroz i za ljudska prava. Po svojoj prirodi, rad s mladima kao društvena praksa pod utjecajem je vertikalne i horizontalne dimenzije ljudskih prava. Glavni cilj projekta HERO je podići svijest mladih lidera i osoba koje rade s mladima o važnosti ljudskih prava i poebno o važnosti ljudskih prava u radu s mladima. Ovaj projekt pridonosi praksi i primjeni pristupa ljudskim pravima u svakodnevnom radu osoba koje rade s mladima. Projekt osnažuje promicanje i zaštitu ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Drugim riječima, glavni ciljevi projekta “HERO” su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Postizanjem ovih ciljeva osobe koje rade s mladima i lideri mladih razvit će znanje, vještine i stavove potrebne za uključivanje mladih u aktivnosti koje podižu svijest o važnosti ljudskih prava i aktivno promicanje ljudskih prava među ostalim mladima, ali će također podići svijest o radu s mladima utemeljenim na ljudskim pravima. Najvažnija vještina koja će se poboljšati ovim projektom je kritičko promišljanje o svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima ali i razmjenjivanje i prijenos znanja s drugima i učenje iz tog procesa.
Edukacija o ljudskim pravima sa svojim vrijednostima, načelima, ciljevima i metodologijama povezuje praksu rada s mladima sa sveukupnim ciljem održavanja žive demokracije poštivanjem dostojanstva i autonomije pojedinaca koji su uključeni u to. Edukacija o ljudskim pravima poboljšava kvalitetu posla s mladima jer priprema i osobu koja radi s mladima i mladu osobu da djeluje na temelju određenih vrijednosti.

SUDIONICI
Projekt HERO ima jednu veliku aktivnost – trening u kojem su osobe koje rade s mladima i lideri mladih poboljšati svoje kompetencije na području ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Sudionici u projektu su aktivne osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji se u svom profesionalnom životu bave izazovima kršenja i zaštite ljudskih prava. U svim partnerskim organizacijama postoje osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji rade u lokalnim zajednicama, a kojima je potrebno više znanja, vještina i podrške na području ljudskih prava. Partnerske organizacije rade s vrlo raznolikim skupinama mladih, kroz vrlo raznolike teme, ali svi se svakodnevno bave pitanjima ljudskih prava, no nedostaje podrška liderima mladih i osobama koje rade s mladima koji su uključeni u ove procese. S brzim društvenim promjenama u čitavoj Europi, tema ljudskih prava postaje sve važnija, kao i izgradnja kompetencija osoba koje rade s mladima i lidera mladih da reagiraju na pitanja ljudskih prava u lokalnoj zajednici. Ljudska prava smatramo vertikalnom i horizontalnom dimenzijom unutar rada s mladima.

Utjecaj:
Projekt „HERO“ temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija u području ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Ovaj trening o ljudskim pravima rezultirat će razvijanjem vještina, sposobnosti i promjenom stavova sudionika prema zaštiti ljudskih prava u svakodnevnoj praksi rada s mladima. Osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji sudjeluju u ovom projektu moći će kritički promišljati o svojoj svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima i moći će dijeliti i prenositi znanje drugima i učiti iz tog procesa. Prema tome, rezultat će biti i otkrivanje dobrih praksi u prepoznavanju i rješavanju pitanja ljudskih prava i promicanja ljudskih prava u radu s mladima.

YOUTUBE VIDEO

[gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="1423,1424,1425,1426"]

Art&Ka

Art & KA je multilaterarna razmjena mladih koja je okupila mlade iz Hrvatske, Estonije, Velike Britanije i Mađarske u srpnju 2013. u Karlovcu. Glavi cilj ove razmjene je promišljanje o konceptu europskog građanstva kroz umjetnost i kulturu. Mladi su tijekom razmjene, kroz različite forme umjetničkog i kreativnog izričaja, razmjene iskustava i vlastitih stavova te kroz dijalog izrazili kulturne različitosti, europskog građanstva i aktivnog sudjelovanja u društvu.

Partneri u projektu:

 

Donator: Europska komisija preko programa Mladi na djelu i Grad Karlovac

Godina: 2013.

[gallery link="file" size="medium" ids="593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603"]

 

Collaborative consumption – The new tool for youth work

“Colaborative Consumption – new tool for youth work”  je projekt o zajedničkoj potrošnji – novom obliku ekonomije gdje sudionici radije dijele pristup uslugama i proizvodima, nego da ih posjeduju samo za sebe. Zajednička potrošnja je odličan alat za rad s mladima, osobito u vrijeme ekonomske krize.”

Ciljevi projekta su:

  • povećati svijest o zajedničkoj potrošnji i promovirati ideju dijeljenja
  • promovirati korištenje alata za zajedničku potrošnju u radu s mladima
  • promovirati suradnju između programskih zemlaja
  • poticati zajednički rad mladih koji dolaze iz različitih kultura i promicanje tolerancije
  • izgraditi nova partnerstva

Projekt se bazirao na metodama neformalnog učenja, vršnjačkog učenja, vrednujući znanje i iskustva mladih uključenih u projekt. Sudjelovalo je 15 sudionika iz Hrvatske, Španjolske, Italije, Mađarske i Slovenije.

 

Projekt finanacira Europska komisija preko Erasmus+ programa.

Godina: 2014.

[gallery link="file" size="medium" ids="605,606,607,608,609"]

Street Generation

„Street Generation“ je bilateralna razmjena mladih iz Hrvatske i Belgije koja se održala 2013. g. u Karlovcu.

Cilj ovog projekta je uključivanje mladih s manje mogućnosti u aktivno sudjelovanje u zajednici kroz temu ulične umjetnosti – izrade grafita. Tijekom 11 dana, mladi sudionici iz Karlovca i Bruxellesa KILOMBO su kroz razmjenu iskustava, dijalog i pozitivno razmišljanje o konceptu kulturne raznolikosti, sudjelovali u radionicama grafita, te su oslikali tri javne površine (zida) u gradu Karlovcu.

Donator: Europska komisija preko programa Mladi na djelu

 Godina: 2013.

[gallery link="file" size="medium" ids="619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634"]

T.A.K.E.

Projekt T.A.K.E. – Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship provodi udruga Carpe Diem u partnerstvu sa 6 organizacija iz Rumunjske, Bugarske, Makedonije, Španjolske, Slovenije i Mađarske.

Cilj je potaknuti osobe koje rade s mladima da se uključe u aktivnosti neformalnog učenja u području poduzetništva mladih na europskom nivou. Kroz projekt želimo povećati kompetencije osoba koje rade s mladima te kroz neformalne metode učenja stvoriti alate za daljnji rad na temu poduzetništva mladih. Projekt je realiziran kroz 5-dnevni trening u Zadru.

Na ovom treningu sudjelovao je 21 sudionik koji su stekli znanja o poduzetništvu mladih i stvaranju novih neformalnih metoda koje će osnažiti mlade da u budućnosti postanu poduzetnici.

Donator: Europska komisija preko programa Erasmus+.

Godina: 2015.

[gallery link="file" size="medium" ids="636,637,638,639,640"]