Art&Ka

22 October 2015
No Comments
1,786 Views

Art & KA je multilaterarna razmjena mladih koja je okupila mlade iz Hrvatske, Estonije, Velike Britanije i Mađarske u srpnju 2013. u Karlovcu. Glavi cilj ove razmjene je promišljanje o konceptu europskog građanstva kroz umjetnost i kulturu. Mladi su tijekom razmjene, kroz različite forme umjetničkog i kreativnog izričaja, razmjene iskustava i vlastitih stavova te kroz dijalog izrazili kulturne različitosti, europskog građanstva i aktivnog sudjelovanja u društvu.


Partneri u projektu:

 

Donator: Europska komisija preko programa Mladi na djelu i Grad Karlovac

Godina: 2013. 

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka
Art&Ka