InterArts: Youth Communities for Social Inclusion

21 August 2019
No Comments
297 Views
''InterArts: Youth Communities for Social Inclusion'' je međunarodni projekt strateškog partnerstva koji se provodi u okviru programa Erasmus+. Nositelj projekta je talijanska organizacija Compagnia Virgilio Sieni, a udruga Carpe Diem je jedan od partnera, uz organizacije iz Grčke, Španjolske, Slovenije, Belgije i Portugala. Projekt traje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. Glavni cilj projekta je osnažiti mlade u borbi protiv diskriminacije i socijalne isključenosti koristeći umjetničke aktivnosti. Tijekom projekta će nastati interaktivna mapa Europe na kojoj će biti moguće pronaći podatke o socijalnoj isključenosti mladih; kratki film o projektnim aktivnostima; program treninga namijenjen socijalnom uključivanju mladih kroz umjetnost te priručnik koji će sadržavati primjere dobre prakse o socijalnom uključivanju mladih kroz umjetnost.

 

 

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata