T.A.K.E.

Projekt T.A.K.E. – Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship provodi udruga Carpe Diem u partnerstvu sa 6 organizacija iz Rumunjske, Bugarske, Makedonije, Španjolske, Slovenije i Mađarske.

Cilj je potaknuti osobe koje rade s mladima da se uključe u aktivnosti neformalnog učenja u području poduzetništva mladih na europskom nivou. Kroz projekt želimo povećati kompetencije osoba koje rade s mladima te kroz neformalne metode učenja stvoriti alate za daljnji rad na temu poduzetništva mladih. Projekt je realiziran kroz 5-dnevni trening u Zadru.

Na ovom treningu sudjelovao je 21 sudionik koji su stekli znanja o poduzetništvu mladih i stvaranju novih neformalnih metoda koje će osnažiti mlade da u budućnosti postanu poduzetnici.

Donator: Europska komisija preko programa Erasmus+.

Godina: 2015.