Moj glas za EU

Moj glas za Europu projekt je udruge Carpe Diem čiji je cilj bio kroz edukaciju i informiranje o Europskom parlamentu i općenito o Europskoj uniji potaknuti mlade da izađu na izbore za Europski parlament koji su se održali u svibnju 2014. g.

Projekt se provodio 12 mjeseci, od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. Ciljna skupina bili su mladi u dobi od 18 do 30 godina, a poseban je naglasak bio na osamnaestogodišnjacima. Projekt se uglavnom provodio na području Karlovačke županije, no uspostavljena je suradnja s udrugama mladih iz cijele Hrvatske koje su ovaj projekt promovirale među mladima u svojoj županiji te je na taj način projekt zahvatio cijelu Hrvatsku.

Aktivnosti koje su se provodile bile su informativno-edukativnog karaktera: izrada Facebook stranice, izrada i distribucija informativnog i promotivnog materijala, snimanje i promocija motivacijskog filma, informativna predavanja o Europskoj uniji, susreti s hrvatskim europarlamentarcima, simulacija sjednice Europskog parlamenta, izrada filma o projektu i završne publikacije.

Projekt je preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku financirala Europska komisija kroz program Mladi na djelu, a sufinancirali su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Karlovačka županija.

Godina: 2014.

[gallery link="file" size="medium" ids="264,265,266,267,268,269"]

Tko i kako do gradskog programa

Glavna aktivnost projekta “Tko i kako do gradskog programa za mlade? ” je strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka. Projekt se odvijao u gradu Karlovcu na temu politike prema mladima i donošenje odluka. Projekt u trajanju od 8 mjeseci okupio je 40 mladih ljudi i 25 donositelja odluka i osoba koje rade s mladima. Cilj je okupiti mlade i donositelji odluka, podići svijest i sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici u području svog interesa. Također, važno je naglasiti egzistencijalne probleme mladih, posebice nezaposlenosti, obrazovanje i stanovanje. Glavne aktivnosti projekta bile su tematske radionice o različitim temama, kao što su kultura mladih, nezaposlenost, razvoj civilnog društva, itd.

Mladi i donositelji odluka zajedno su radili na pronalaženju rješenja za probleme i ograničenja mladih u Karlovcu. Rezultat radionica je dokument sa smjernicama, aktivnostima i mjerama za razvoj novog Gradskog programa djelovanja za mlade grada Karlovca koji je tijekom projekta napravljen te je usvojen na sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca u veljači 2015. g.

 Godina: 2014.

[gallery link="file" size="medium" ids="272,274,275,276,277,280,281,282,284"]