OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.04.2.1.11.0478 Ukupna vrijednost projekta: 433.832,99kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu 368.758,04kn te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu 65.074,95kn.  Partneri: Grad Karlovac, Savez udruga Kaoperativa, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje […]

Partnerstvo za prostor

Naziv projekta:  Partnerstvo za prostor Broj ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: UP.04.2.1.07.0159 Ukupna vrijednost Projekta:  1.757.330,43kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 85%, (1.493.730,87 kn) te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu od 15% (263.599,56 kn). Trajanje projekta: 2.11.2020. – 1.11.2022. Partneri: Grad […]

Art’s here, Rights now!

Projekt “Art’s here, Rights now!” je razmjena mladih koja je okupila 20 mladih umjetnika i osoba koje se bave umjetnošću iz Hrvatske, Mađarske, UK i Španjolske radi poticanja rasprave na temu demokracije, europskih vrijednosti, solidarnosti i ljudskih prava putem umjetnosti. Cilj je povećati svijest sudionika, ali i šire javnosti, posebice mladih, o europskom identitetu, međukulturalnom […]

Zajedno za bolju zajednicu

Program „Zajedno za bolju zajednicu“ provodi se u okviru trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. – 2022. Program ima za cilj smanjiti socijalnu isključenost i siromaštvo djece i mladih iz socijalno osjetljivih skupina putem pružanja inovativnih usluga – razvoja socijalnih i životnih vještina i uključivanja u […]

HERO

Projekt “HERO” temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija vezanih za područje ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Kroz intenzivan rad želimo unaprijediti ključne kompetencije mladih lidera i osoba koje rade s mladima te im predstaviti alate i resurse znanja u području ljudskih prava. Također ih želimo potaknuti na aktivno zalaganje za zaštitu ljudskih prava u svojoj lokalnoj zajednici i podići svijest o kulturnim razlikama u području ljudskih prava kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje i interkulturalni dijalog.

Glavni ciljevi treninga “HERO” su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Nadalje, trening se temelji na neformalnom obrazovanju. Metode koje koristimo su samoprocjena, teorijska i praktična pozadina, rad u malim grupama, parovima, nacionalnim i mješovitim skupinama, igre uloga, aktivnosti grupne izgradnje, istraživanja, kreativne i interaktivne metode.
U projektu sudjeluje 15 zemalja; Bugarska, Cipar, Hrvatska, Italija, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ukrajina sa sveukupno 30 sudionika. Trening se u potpunosti održao u Karlovcu.

O projektu:
Partnerstvo u sklopu HERO projekta izgrađeno je na istoj potrebi, a to je poboljšanje kompetencija mladih lidera i osoba koje rade s mladima na polju ljudskih prava. Rad s mladima je ključni alat za osnaživanje mladih, a obrazovanje i usavršavanje osoba koje rade s mladima ključno je za osiguravanje kvalitete ovog alata.
Edukacija o ljudskim pravima relevantna je u obrazovanju i usavršavanju osoba koje rade s mladima jer se radi o podučavanju i učenju kako živjeti zajedno u dostojanstvu i uvažavanju jednih drugih. Stoga je presudno da osobe koje rade s mladima uče o, kroz i za ljudska prava. Po svojoj prirodi, rad s mladima kao društvena praksa pod utjecajem je vertikalne i horizontalne dimenzije ljudskih prava. Glavni cilj projekta HERO je podići svijest mladih lidera i osoba koje rade s mladima o važnosti ljudskih prava i poebno o važnosti ljudskih prava u radu s mladima. Ovaj projekt pridonosi praksi i primjeni pristupa ljudskim pravima u svakodnevnom radu osoba koje rade s mladima. Projekt osnažuje promicanje i zaštitu ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Drugim riječima, glavni ciljevi projekta “HERO” su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Postizanjem ovih ciljeva osobe koje rade s mladima i lideri mladih razvit će znanje, vještine i stavove potrebne za uključivanje mladih u aktivnosti koje podižu svijest o važnosti ljudskih prava i aktivno promicanje ljudskih prava među ostalim mladima, ali će također podići svijest o radu s mladima utemeljenim na ljudskim pravima. Najvažnija vještina koja će se poboljšati ovim projektom je kritičko promišljanje o svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima ali i razmjenjivanje i prijenos znanja s drugima i učenje iz tog procesa.
Edukacija o ljudskim pravima sa svojim vrijednostima, načelima, ciljevima i metodologijama povezuje praksu rada s mladima sa sveukupnim ciljem održavanja žive demokracije poštivanjem dostojanstva i autonomije pojedinaca koji su uključeni u to. Edukacija o ljudskim pravima poboljšava kvalitetu posla s mladima jer priprema i osobu koja radi s mladima i mladu osobu da djeluje na temelju određenih vrijednosti.

SUDIONICI
Projekt HERO ima jednu veliku aktivnost – trening u kojem su osobe koje rade s mladima i lideri mladih poboljšati svoje kompetencije na području ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Sudionici u projektu su aktivne osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji se u svom profesionalnom životu bave izazovima kršenja i zaštite ljudskih prava. U svim partnerskim organizacijama postoje osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji rade u lokalnim zajednicama, a kojima je potrebno više znanja, vještina i podrške na području ljudskih prava. Partnerske organizacije rade s vrlo raznolikim skupinama mladih, kroz vrlo raznolike teme, ali svi se svakodnevno bave pitanjima ljudskih prava, no nedostaje podrška liderima mladih i osobama koje rade s mladima koji su uključeni u ove procese. S brzim društvenim promjenama u čitavoj Europi, tema ljudskih prava postaje sve važnija, kao i izgradnja kompetencija osoba koje rade s mladima i lidera mladih da reagiraju na pitanja ljudskih prava u lokalnoj zajednici. Ljudska prava smatramo vertikalnom i horizontalnom dimenzijom unutar rada s mladima.

Utjecaj:
Projekt „HERO“ temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija u području ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Ovaj trening o ljudskim pravima rezultirat će razvijanjem vještina, sposobnosti i promjenom stavova sudionika prema zaštiti ljudskih prava u svakodnevnoj praksi rada s mladima. Osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji sudjeluju u ovom projektu moći će kritički promišljati o svojoj svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima i moći će dijeliti i prenositi znanje drugima i učiti iz tog procesa. Prema tome, rezultat će biti i otkrivanje dobrih praksi u prepoznavanju i rješavanju pitanja ljudskih prava i promicanja ljudskih prava u radu s mladima.

YOUTUBE VIDEO

[gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="1423,1424,1425,1426"]

1010 Ways to buy without money

Inicijativa ”1010 načina da kupiš knjigu bez novca” nastala je u Barceloni povodom Svjetskog dana knjige koji se obilježava 23. travnja. Zamisao se temelji na katalonskom običaju darivanja knjiga i ruža na dan sv. Jurja koji se isto tako obilježava 23. travnja. Namjera je bila potaknuti ljude na razumijevanje činjenice da ne možemo kupiti sve što želimo, ali da to ne treba predstavljati problem. Iz tog razloga među 1010 istaknutih cijena, neke od njih ne mogu si svi priuštititi. Tako npr. postoji knjiga čija je cijena ”Prestani pušiti” što znači da ju može kupiti samo netko tko puši.

Osnovna ideja inicijative je: STVARI NISU BESPLATNE.

Kako bi nastale, potrebni su resursi, znanja, vrijeme i trud.

STVARI JE MOGUĆE KUPITI BEZ NOVCA.

Postoji ekonomija bez novca ili parafrazirajući knjigu profesora Hiroshija Tasake, postoji ”nevidljivi kapitalizam”.

KAKO TO FUNKCIONIRA?

Svaka knjiga, bez iznimke, se donira. Knjigu može donirati bilo tko; autor, izdavačka kuća, knjižnica, bilo koja druga ustanova ili organizacija, kao i svi građani. Cijena knjige je određeno djelo koje osoba koja ”kupuje” knjigu mora napraviti. Djelo mora biti pozitivno, pridonositi zajedničkom dobru, poticati na razmišljanje o potrošnji i održivosti i biti korisno.

”Postani darivatelj krvi”, ”Prestani pušiti”, ”Skuhaj nešto svojoj mami”, ”Nazovi svog tatu i reci mu da ga voliš”, samo su neke od ”cijena bez novca”.

Prije neizbježnog pitanja: ”Kako mogu biti siguran/na da će knjiga koju doniram biti plaćena?”, odgovor je jednostavan. Većina cijena je određena tako da trebaju biti plaćene u trenutku ”kupnje”. Oni koji ne mogu odmah platiti, trebat će poslati dokaz o tome da su izvršili ono što se od njih tražilo u trenutku kupnje knjige. Primjeri poput djevojke iz Barcelone koja je knjigu kupila u zamjenu da postane  darivatelj organa, te je nakon nekoliko tjedana i poslala svoju donorsku karticu, dokaz su da se ljudima može vjerovati.

Od 2014. g. udruga Carpe Diem pridružila se ovoj međunarodnoj inicijativi koja se do sada proširila diljem cijelog svijeta. Inicijativa se održava jednom godišnje, u Karlovcu na otvorenom u centru grada.

Godina:  2014. – danas

[gallery link="file" size="medium" ids="9,10,11,12,13,14"]

Demokracija, što je to?

Projekt “Demokracija, što je to?” ima za cilj osnaživanje mladih te zbližiti mlade s donosiocima odluka u Karlovačkoj županiji. Tijekom 16 mjeseci mladi i donositelji odluka su se educirali o njihovim ulogama i odgovornostima u društvu, a kroz primjere i dobru praksu partnerskih organizacija iz Slovenije izgrađen je novi model djelovanja u lokalnoj zajednici. Sudionici ovog projekta su bili članovi Savjeta mladih Karlovačke županije te predstavnici udruga mladih i za mlade s područja Karlovačke županije.

Cilj projekta je pokrenuti suradnju između mladih i donositelja odluka tako da se ubuduće, pri donošenju svih odluka koje se tiču mladih, konzultira s mladima, ispitaju njihove potrebe i želje. Također, cilj je informirati članove Savjeta mladih o načinu rada institucija EU i EU politika. Kroz ovaj projekt educiramo članove Savjeta mladih o većem sudjelovanju u demokratskom životu, razvijamo strukturni dijalog među mladima i donositeljima odluka te razvija mrežu za razmjenu, razvoj i širenje dobre prakse u području sudjelovanja mladih u odlučivanju. Preko info centara za mlade otvaraju se velike mogućnosti pravovremenog i kvalitetnog informiranja mladih te ih se uključuje u aktivno sudjelovanje jer informacija je preduvjet sudjelovanja. Info centar za mlade povezuje sve dionike u društvu te djeluje kroz trosektorsko partnerstvo.

Projekt financira Europska komisija preko programa Mladi na djelu, Ured za udruge Vlade RH i Karlovačka županija.

Godina: 2013.

[gallery link="file" size="medium" ids="50,51,52,53,54,55"]

Info centar za mlade Karlovačke županije

Vi imate pitanje – mi nudimo odgovor!

 

Info centar za mlade je projekt udruge Carpe Diem kojeg provodi od 2009. g. na području grada Karlovca.

Dana 15. ožujka 2012. g. potpisana je Povelja o partnerstvu i suradnji u informiranju mladih s Karlovačkom županijom te se od tada naše djelovanje širi na cijelu županiju.

Info centar za mlade osnovan je s ciljem informiranja, savjetovanja i edukacije mladih jer informacija je preduvjet sudjelovanja. Informiranje mladih provodi se grupno (radionice, predavanja i sl.), individualno (osobno u info centru ili putem e-maila i telefona), putem mobilne info točke (Info bicikl) te putem info portala za mlade.

Info centar za mlade:

 • mladima nudi besplatno korištenje računala i interneta,
 • pruža informacije o događanjima, obrazovanju (formalnom i neformalnom), natječajima, politikama za mlade, socijalnoj i zdravstvenoj politici, pravima, Europskoj uniji,
 • daje podršku u realizaciji inicijativa i ideja,
 • daje informacije o događanjima i vijestima od interesa za mlade putem info poratala za mlade (link)
 • daje informacije o radu pojedinih udruga, te se po želji možeš uključiti u njihove aktivnosti ili samo sudjelovati u događanjima,
 • pruža stručnu literaturu koju možeš čitati i kopirati ukoliko je nešto interesantno.

Područja informiranja mladih u skladu su s Nacionalnim programom za mlade 2014. – 2017. i Gradskim programom za mlade grada Karlovca 2015. – 2018. i grupirana kako slijedi:

 • obrazovanje i informatizacija
 • zapošljavanje i poduzetnišvo
 • socijalna politika prema mladima
 • zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje
 • aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 • kultura mladih i slobodno vrijeme
 • mobilnost, informiranje i savjetovanje

Rad Info-centra za mlade temelji se na suradnji s drugim udrugama, relevantnim službama, javnim institucijama, stručnim pojedincima te na uključivanju volontera.
Info centar otvoren je za sve mlade ljude bez izuzetka i bez prethodne najave.

Info centar za mlade financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grad Karlovac.

Godina: 2009. – 2017.

 

 

[gallery link="file" size="large" ids="62,63,64,68,66,67,1027,1028,1029"]

Ja znam, a ti?

Sudjelovanje u zajednici podrazumijeva niz mogućnosti i načina i često su povezani istom svrhom – učiniti nešto dobro i korisno za lokalnu zajednicu. Cilj ovog projekta je stvoriti kanale pomoću kojih mladi ljudi mogu sudjelovati na način da izgrađuju aktivno, miroljubivo i demokratično društvo. Kroz ovaj projekt informiranjem, educiranjem i umrežavanjem mladih osnažujemo ih za aktivno djelovanje u zajednici.

Ovim projektom osnažujemo sektor mladih za sudjelovanje u zajednici, potičemo dijalog između mladih i donositelja odluka i drugih dionika u zajednici. Kroz ovaj projekt dajemo im mogućnost da postanu aktivni zastupnici svojih vršnjaka te na taj način budu glavni nosioci kvalitetnih promjena u svojim zajednicama. Projekt se provodio na području Karlovačke županije, a korisnici su bili članovi Savjeta mladih Karlovačke županije, Savjet mladih grada Karlovca, Savjeti mladih grada Ogulina i Slunja te mladi iz različitih organizacija mladih i za mlade u gradu Ogulinu, Slunju i Karlovcu.

Projekt je obuhvatio sljedeće aktivnosti:

 • informativne radionice o mogućnostima sudjelovanja mladih
 • radionica „Aktivni građani“
 • radionica „Zagovaranje i politke za mlade“
 • radionica „Europsko građanstvo i demokracija“
 • radionica „Biram, uživam, volontiram!“
 • radionica „Socijalne vještine“
 • radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“
 • javna tribina

 

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Godina: 2013. – 2014.

[gallery link="file" size="medium" ids="86,85,93,92,87,88,91,89,90"]

Centar za mlade Grabrik

Projekt Klub mladih – Centar za mlade Grabrik ima za cilj poboljšati organizirano provođenje slobodnog vremena mladih te pridonijeti prevenciji ovisnosti mladih u gradu Karlovcu kroz informiranje, neformalnu edukaciju i razvoj volonterizma.

Ciljevi Centra za mlade u Grabriku:
1. informiranje i edukacija mladih, udruga mladih i za mlade
2. poticanje i razvoj kulture mladih
3. razvoj kapaciteta civilnog društva
Misija: Sudjelovanje mladih u razvoju lokalne zajednice.
Vizija: Centar za mlade u Grabriku je mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih te razvoja civilnog društva.

Klub mladih – Centar za mlade Grabrik okuplja godišnje oko 6000 korisnika – mladih koji su uključeni u različite aktivnosti neformalnog učenja (informatičke, socio-pedagoške, kreativne i umjetničke radionice, edukacije iz područja aktivnog sudjelovanja, demokracije, prevencije te volonterizma), organizaciju inicijativa mladih, informiranje, pomoći u učenju te aktivnosti provođenja slobodnog vremena (breakdance, GO igra, salsa). Korisnici su mladi s područja grada Karlovca u dobi od 15 do 30 godina starosti.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih te Grad Karlovac.

Godina: 2008. – danas

[gallery link="file" size="medium" ids="253,254,255,256,257,258,259,260,261"]