Centar za mlade Grabrik

Projekt Centar za mlade Grabrik ima za cilj poboljšati organizirano provođenje slobodnog vremena mladih te pridonijeti prevenciji ovisnosti mladih u gradu Karlovcu kroz informiranje, neformalnu edukaciju i razvoj volonterizma.

Ciljevi Centra za mlade u Grabriku:
1. informiranje i edukacija mladih, udruga mladih i za mlade
2. poticanje i razvoj kulture mladih
3. razvoj kapaciteta civilnog društva

Misija: Sudjelovanje mladih u razvoju lokalne zajednice.
Vizija: Centar za mlade u Grabriku je mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih te razvoja civilnog društva.

Centar za mlade Grabrik okuplja godišnje oko 6000 korisnika – mladih koji su uključeni u različite aktivnosti neformalnog učenja (informatičke, socio-pedagoške, kreativne i umjetničke radionice, edukacije iz područja aktivnog sudjelovanja, demokracije, prevencije te volonterstva), organizaciju inicijativa mladih, informiranje, pomoći u učenju te aktivnosti provođenja slobodnog vremena (breakdance, GO igra, salsa). Korisnici su mladi s područja grada Karlovca u dobi od 15 do 30 godina starosti.

Projekt financira Grad Karlovac.

Godina: 2008. – danas