Centar za mlade Grabrik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Projekt Centar za mlade Grabrik ima za cilj poboljšati organizirano provođenje slobodnog vremena mladih te pridonijeti prevenciji ovisnosti mladih u gradu Karlovcu kroz informiranje, neformalnu edukaciju i razvoj volonterizma.

Ciljevi Centra za mlade u Grabriku:
1. informiranje i edukacija mladih, udruga mladih i za mlade
2. poticanje i razvoj kulture mladih
3. razvoj kapaciteta civilnog društva

Misija: Sudjelovanje mladih u razvoju lokalne zajednice.
Vizija: Centar za mlade u Grabriku je mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih te razvoja civilnog društva.

Centar za mlade Grabrik okuplja godišnje oko 6000 korisnika – mladih koji su uključeni u različite aktivnosti neformalnog učenja (informatičke, socio-pedagoške, kreativne i umjetničke radionice, edukacije iz područja aktivnog sudjelovanja, demokracije, prevencije te volonterstva), organizaciju inicijativa mladih, informiranje, pomoći u učenju te aktivnosti provođenja slobodnog vremena (breakdance, GO igra, salsa). Korisnici su mladi s područja grada Karlovca u dobi od 15 do 30 godina starosti.

Projekt financira Grad Karlovac.

Godina: 2008. – danas