Partnerstvo za prostor

Naziv projekta:  Partnerstvo za prostor

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: UP.04.2.1.07.0159

Ukupna vrijednost Projekta:  1.757.330,43kn. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 85%, (1.493.730,87 kn) te sufinanciran sredstvima državnog proračuna RH u iznosu od 15% (263.599,56 kn).

Trajanje projekta: 2.11.2020. – 1.11.2022.

Partneri: Grad Karlovac, Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Integrativni centar mentalnog zdravlja, Društvo naša djeca Karlovac, Turbina promjena, Društvo za promicanje kulture življenja “Zvono uz Kupu”

Opći cilj projekta: osnaživanje javno civilnog partnerstva kroz sudioničko upravljanje javnim prostorom i jačanje kapaciteta OCD-a u svrhu unapređenja življenja u zajednici. 

Specifični ciljevi projekta su uspostaviti Partnerstvo za prostor kao upravno tijelo za revitalizaciju i korištenje prostora u javnom vlasništvu te provedba programa i aktivnosti za jačanje kapaciteta OCD-a i unapređenje usluga i aktivnosti za zajednicu. 

Ukratko o ciljevima projekta:

Uspostavlja se upravljački model upravljanja za prostor u ulici Mije Krešića 4, po principu društvenog centra – prostor dostupan organizacijama i građanima za održavanje edukacija, tribina, predavanja, predstavljanja, radionica, druženja itd. Kroz projekt će se partneri kapacitirati za sudioničko upravljanje te uspostaviti sustavnu komunikaciju s korisnicima društvenog centra. Dodatno, radi se istraživanje stanja karlovačkih organizacija civilnog društva i izrađuje se Online registar OCD-ova koji djeluju na području Karlovca. 

Provedba projekta i svi njegovi javni sadržaji su isključiva odgovorrnost Udruge Carpe Diem i ni na koji način ne odražavaju stajalište Ureda za udruge Vlade RH.