Kreativne radionice

25 October 2015
No Comments
1,877 Views

Jedan od glavnih ciljeva udruge je razvoj kreativnosti kod djece, mladih i odraslih te od prvog dana organiziramo različite kreativne programe. Cilj ovih programa je:
  • razvoj kreativnosti i senzibiliteta za umjetničke forme razvoja

  • poticanje razvoja samopoštovanja i samopozudanja osobito kod djece i mladih

  • omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

  • pomoć pri upisu u umjetničke škole, akademije i fakultete


Aktivnosti:

  • likovna radionica za djecu

  • tečaj crtanja i slikanja za mlade i odrasle

  • radionica raku keramike

  • radionica murala

  • mala škola akvarela

  • radionica mozaika


Godina: 2006. - danas

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice
Kreativne Radionice