Kreativne radionice

Jedan od glavnih ciljeva udruge je razvoj kreativnosti kod djece, mladih i odraslih te od prvog dana organiziramo različite kreativne programe. Cilj ovih programa je:

  • razvoj kreativnosti i senzibiliteta za umjetničke forme razvoja
  • poticanje razvoja samopoštovanja i samopozudanja osobito kod djece i mladih
  • omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
  • pomoć pri upisu u umjetničke škole, akademije i fakultete

Aktivnosti:

  • likovna radionica za djecu
  • tečaj crtanja i slikanja za mlade i odrasle
  • radionica raku keramike
  • radionica murala
  • mala škola akvarela
  • radionica mozaika

Godina: 2006. – danas