Creative Thinking

“Creative Thinking” je projekt dugotrajnog volontiranja od 11 mjeseci kroz Europsku volontersku službu u razdoblju od 1.10.2017. do 31.8.2018. koji se provodio u Karlovcu. U projektu je sudjelovala jedna volonterka iz Litve koja je volontirala u udruzi Carpe Diem u području informiranja mladih i razvoja kreativnosti mladih. Ciljevi projekta su promovirati i podići svijest mladih u lokalnoj zajednici i šire o različitim mogućnostima mobilnosti koje im se nude; doprinijeti razvoju svijesti mladih u lokalnoj zajednici o različitosti i interkulturalnosti; podići kvalitetu usluga koje organizacija pruža mladima u području informiranja i kreativnosti mladih te omogućiti volonterki da poboljša postojeće i stekne nove kompetencije koje će doprinijeti njezinom profesionalnom i osobnom razvoju. Glavne aktivnosti koje je volonterka provodila su bile izrada grafičkih materijala namijenjenih informiranju mladih; online, individualno i grupno informiranje mladih te pripremanje i provođenje kreativnih radionica za mlade.

Donator: Agencija za mobilnost i programe EU