1010 Ways to buy without money

Inicijativa ”1010 načina da kupiš knjigu bez novca” nastala je u Barceloni povodom Svjetskog dana knjige koji se obilježava 23. travnja. Zamisao se temelji na katalonskom običaju darivanja knjiga i ruža na dan sv. Jurja koji se isto tako obilježava 23. travnja. Namjera je bila potaknuti ljude na razumijevanje činjenice da ne možemo kupiti sve što želimo, ali da to ne treba predstavljati problem. Iz tog razloga među 1010 istaknutih cijena, neke od njih ne mogu si svi priuštititi. Tako npr. postoji knjiga čija je cijena ”Prestani pušiti” što znači da ju može kupiti samo netko tko puši.

Osnovna ideja inicijative je: STVARI NISU BESPLATNE.

Kako bi nastale, potrebni su resursi, znanja, vrijeme i trud.

STVARI JE MOGUĆE KUPITI BEZ NOVCA.

Postoji ekonomija bez novca ili parafrazirajući knjigu profesora Hiroshija Tasake, postoji ”nevidljivi kapitalizam”.

KAKO TO FUNKCIONIRA?

Svaka knjiga, bez iznimke, se donira. Knjigu može donirati bilo tko; autor, izdavačka kuća, knjižnica, bilo koja druga ustanova ili organizacija, kao i svi građani. Cijena knjige je određeno djelo koje osoba koja ”kupuje” knjigu mora napraviti. Djelo mora biti pozitivno, pridonositi zajedničkom dobru, poticati na razmišljanje o potrošnji i održivosti i biti korisno.

”Postani darivatelj krvi”, ”Prestani pušiti”, ”Skuhaj nešto svojoj mami”, ”Nazovi svog tatu i reci mu da ga voliš”, samo su neke od ”cijena bez novca”.

Prije neizbježnog pitanja: ”Kako mogu biti siguran/na da će knjiga koju doniram biti plaćena?”, odgovor je jednostavan. Većina cijena je određena tako da trebaju biti plaćene u trenutku ”kupnje”. Oni koji ne mogu odmah platiti, trebat će poslati dokaz o tome da su izvršili ono što se od njih tražilo u trenutku kupnje knjige. Primjeri poput djevojke iz Barcelone koja je knjigu kupila u zamjenu da postane  darivatelj organa, te je nakon nekoliko tjedana i poslala svoju donorsku karticu, dokaz su da se ljudima može vjerovati.

Od 2014. g. udruga Carpe Diem pridružila se ovoj međunarodnoj inicijativi koja se do sada proširila diljem cijelog svijeta. Inicijativa se održava jednom godišnje, u Karlovcu na otvorenom u centru grada.

Godina:  2014. – danas