Održana edukacija “Menadžment volontera”

Danas, 10.11.2022. u organizaciji LVC VolonterKA u sklopu projekta OCD online HUB – zajednički pristup inovativnom djelovanju održana je edukacija iz menadžmenta volontera.

Cilj edukacije je upoznati organizatore volontera sa ciklusom menadžmenta volontera te ojačati kapacitete udruga koji uključuju volontere i provode volonterske programe. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici udruge Carpe Diem, Grada Karlovca, Saveza udruga KAoperativa, udruge DrONe i Frendofon. 

Projekt „OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju“ UP.04.2.1.11.0478 ukupne vrijednosti 433.832,99kn, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 368.758,04kn te sredstvima iz Državnog proračuna u iznosu od 65.074,95kn.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.