Budi NEovisan, budi svoj!

25 October 2015
No Comments
2,097 Views

Grad Karlovac provodi Program prevencije s velikim uspjehom još od 2006. g., no dosad su njime bile obuhvaćene samo osnovne škole. Stručni suradnici i profesori srednjih škola, kao i ostali djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama te voditelji preventivnih aktivnosti u udrugama mladih i za mlade, ostali su needucirani za prepoznavanje problema u razvoju mladih osoba. Iako su učenici karlovačkih škola obuhvaćeni preventivnim djelatnostima kroz aktivnosti naše udruge, one ne mogu osigurati kontinuirano djelovanje. Ovim projektom želimo Preventivni program grada Karlovca prenijeti i na ostale dionike koji djeluju na području odgoja i obrazovanja i u kojima realno postoji veći rizik razvoja ovisničkog ponašanja. Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju kao i eksperimentiranja s ovisničkim sredstvima izuzetno je važno za daljnje djelovanje i usmjeravanje osobe na pravi put.


Aktivnosti projekta obuhvaćaju edukativne programe za profesore i stručne suradnike te programe za djecu i mlade. Edukativni programi za djelatnike u sustavu odgoja i obrazovanja (formalnog i neformalnog) sastoje se od dva dijela:
  1. stjecanje znanja i vještina u različitim psihološkim područjima

  2. primjena stečenog u svakodnevnom susretu s mladima


CILJEVI PROJEKTA:

  1. Prevencija ovisnosti kroz izgradnju i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja te pozitivne slike o sebi i drugima.

  2. Usvojiti znanja iz različitih područja psihologije koja su nužna za uspostavu odnosa ravnopravnog dostojanstva između mladih i odraslih, razvijanja i jačanja samosvijesti i samopouzdanja te odgovornog ponašanja mladih, kao i pružanja odgovarajuće podrške i pomoći u različitim životnim situacijama.

  3. Usvojiti vještine potrebne za uspješno građenje odnosa s mladima i roditeljima, te pružanja pomoći i podrške kad im je ona potrebna.

  4. Uspostaviti mrežu podrške između škole, roditelja i institucija zaduženih za zaštitu djece i mladih.


PARTNERI U PROJEKTU:

 

Donator: Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010. - 2011., 2014. - 2015.

Neki od naših projekata


Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!
Budi NEovisan, budi svoj!