Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu

25 October 2015
No Comments
1,122 Views

Aktivnosti projekta „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ usmjerene su na jačanje ljudskih resursa i stručnih kapaciteta organizacija civilnog društva u tri lokalne zajednice (Zagreb, Karlovac i Gospić) kroz umrežavanje relevantnih dionika: organizacija civilnog društva, centara za socijalnu skrb te škola kako bi krajnjim korisnicima (djeci i mladima u riziku te njihovim obiteljima) bilo omogućeno podmirivanje potreba za nedostatnim psihosocijalnim uslugama (savjetovanje, potpora mobilnog tima) u vlastitim lokalnim zajednicama.


Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju kompetencija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za pružanje socijalnih usluga.
Specifični cilj projekta je unaprijeđene su kompetencije dionika u Zagrebu, Karlovcu i Gospiću za pružanje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja ranjivim skupinama (djeci, mladima i njihovim obiteljima).


Ciljne skupine su prvenstveno organizacije civilnog društva, odnosno njihovi zaposlenici i volonteri te djelatnici CZSS Karlovac i CZSS Gospić (ukupno oko 50 korisnika). Kroz formiranje novih psihosocijalnih usluga obuhvatit će se ciljana skupina djece i mladih u dobi između 12-21 godine kao i njihove obitelji.


O SAVJETOVALIŠTU:

 • MISIJA
  Senzibilizacija i informiranje javnosti o potrebama mladih, pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima pri suočavanju sa svakodnevnim životnim izazovima te razvoj i primjena prevencijskih programa koji nadopunjuju školski obrazovni program, omogućuju kvalitetno provođenje slobodnog vremena i potiču mlade na usvajanje općih kulturnih i civilizacijskih vrijednosti, poštivanje različitosti te aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu • VIZIJA
  Biti prepoznatljiv subjekt u lokalnoj zajednici koji doprinosi jačanju mentalnog zdravlja mladih osoba te njihovom razvoju u samosvjesne, slobodne i odgovorne pojedince te aktivne građane. • CILJNA SKUPINA
  Naši korisnici su mladi u dobi od 12. do 21. godine života. • PODRUČJA RADA: 1. INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE
  Usluge individualnog savjetovanja usmjerene su na podršku u sljedećim područjima:
  • komunikacija s roditeljima, vršnjacima, partnerima, …
  • samosvijest i samopouzdanje
  • školske obveze i odnosi u školi
  • prilagodba na životne promjene (preseljenje, razvod roditelja, bolesti i dr.)
  • vršnjačko nasilje (bullying, cyberbulling)
  • emocionalni život
  • različiti oblici rizičnih ponašanja (konzumacija alkohola, opijata, bježanje iz škole, rizična spolna ponašanja i dr.)…

 2. GRUPNI RAD
  Psihoedukativne radionice razvijaju se u skladu s potrebama naših korisnika po principima iskustvenog i interaktivnog učenja, a mogu obuhvaćati neke od idućih tema:
  • emocionalna inteligencija
  • socijalne vještine
  • nenasilno rješavanje sukoba
  • jačanje samopouzdanja
  • strah od ispitivanja
  • prevencija stresa i nošenje sa stresom
  • kako (kvalitetno) provoditi slobodno vrijeme

 3. AKTIVNOSTI PRIMARNE PREVENCIJE
  Zasebno područje aktivnosti predstavlja razvoj i provedba preventivnih programa usmjerenih ka sprječavanju različitih oblika rizičnog ponašanja mladih:
  • eksperimentiranje s psihoaktivnim sredstvima
  • bježanje iz škole/obiteljskog doma
  • kockanje i klađenje
  • rizična spolna ponašanja (rano stupanje u spolne odnose, nezaštićeni spolni odnosi)
  • nasilno ponašanje prema sebi i/ili drugima
  • hazardne igre

 4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI (PREDAVANJA, SEMINARI, JAVNE TRIBINE, OKRUGLI STOLOVI)
  Naše Savjetovalište kroz cijelu godinu organizira različite edukativne aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti u javnosti o problemima i potrebama mladih osoba te aktualnim projektima koji se provode.
  Naši stručnjaci također organiziraju edukacije posebno namijenjene mladim stručnjacima društveno-humanističkog usmjerenja (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, odgajatelji, nastavnici) koji tek počinju raditi s mladima i kojima nedostaju komunikacijske i savjetodavne vještine nužne za uspostavu temeljnog odnosa povjerenja i rad s mladima.

 5. ŠIRENJE SURADNIČKE MREŽE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
  Povezivanje s ustanovama u lokalnoj zajednici u svrhu kvalitetnijeg pružanja usluga i informacija mladima.

 6. ZAGOVARANJE POTREBA MLADIH NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI
  Zagovaranje unapređenja prava i položaja mladih u društvu.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH

Nositelj projekta: Ambidekster klub

Partneri u projektu: Carpe DiemCentar za socijalnu skrb Karlovac

Godina: 2015. - danas

Neki od naših projekata


Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu
Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu
Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu
Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu
Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu
Zajedno možemo više - pojedinac u fokusu