Volonteri kreatori

Volonteri kreatori je inicijativa koja je okupljala mlade u izradi časopisa, svojevrsnog priručnika za volontiranje. Kroz časopis su mladi promovirali vrijednosti volonterstva, uključivanja mladih u aktivnosti zajednice te promicali europske vrijednosti kroz volontiranje.

Inicijativa je okupila mlade koji su djelovali kroz grupu Kreatori, korisnike Doma za djecu Vladimir Nazor iz Karlovca i Doma za odgoj Banija iz Karlovca i kroz časopis prezentirala svoja iskustva stečena u prijašnjim volonterskim aktivnostima. Glavni cilj je angažiranje mladih u aktivnostima neformalnog obrazovanja na putu ka cjeloživotnom obrazovanju, stvaranje časopisa o volontiranju u Godini volontera i sudjelovanje u životu uže i šire zajednice.

Aktivnosti su se odvijale grupno i individualno, uz suradnju, podršku, korištenje tehničkih dostignuća, konzultaciju sa stručnjacima, animaciju, promidžbu i sve što je bilo potrebno za realizaciju kvalitetnih ideja i zamisli.

Donator: Europska komisija preko programa Mladi na djelu

Godina: 2011. – 2012.