SCOPE – znanost spaja ljude

Naziv projekta: Znanost spaja ljude (eng. „SCOPE“ – Science Connecting People)
Kodni broj: UP.04.2.1.06.0014
Nositelj: FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije
Partneri: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga Profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture “Mehatronik”, Zadruga ZEZ, Krapinsko-zagorska županija

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.107,40 HRK. Projekt „SCOPE“ financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, područje “STEM kao pokretač društva”, u sklopu operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” 

Cilj je projekta stvoriti preduvjete za daljnje umreženo djelovanje relevantnih dionika u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja: jačanjem kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i zajedničkog djelovanja svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području.

Aktivnosti su projekta “Znanost spaja ljude” sljedeće: 

 • Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže 
 • Izrada mape zainteresiranih dionika
 • Izrada adresara OCD-a koji se bave STEM područjem
 • Osnivanje i osiguravanje održivosti tematske mreže “STEM kao pokretač društva”
 • Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva
 • Provedba tri fokus grupe
 • Provedba šest anketnih istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja
 • Realizacija deset individualnih i grupnih rasprava
 • Provedba znanstvenih istraživanja 
 • Provedba triju znanstvena istraživanja
 • Realizacija četrdeset terenskih istraživanja
 • Izrada četiri znanstvena i dva stručna članka i njihova objava
 • Izrada šest smjernica za razvoj javnih politika
 • Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba šest analiza društvenih utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba sedam anketa utjecaja STEM-a na različite dionike u društvu
 • Provedba strukturiranih dijeloga sa svim dionicima i donositeljima odluka
 • Formiranje četiri radne skupine
 • Provedba šest strukturiranih dijaloga

Razdoblje provedbe projekta: 28.10.2020. –  28.10.2023.