Rukama stvaraj, a ne udaraj!

25 October 2015
No Comments
1,008 Views

Cilj ovog projekta je sprječavanje nasilnog ponašanja među djecom i mladima putem programa kroz koje djeca i mladi uče mirno i nenasilno rješavati sukobe kao i razvijati kulturu nenasilja.


Projekt se provodio kroz osam aktivnosti gdje su djeca i mladi kroz organizaciju slobodnog vremena naučila kako nenasilnim putem rješavati probleme, razvijati toleranciju, samopoštovanje i uopće stvarati bolju sliku o sebi i svijetu oko sebe. Korisnici obuhvaćeni ovim projektom su učenici karlovačkih osnovnih i srednjih škola te djeca i mladi iz Krnjaka.


Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na senzibilizaciju za različite skupine u društvu, toleranciju i poštivanje drugih – likovna radionica, lutkarska radionica, radionica raku keramike, radionica murala, radionica Jednaki, slični, različiti, forum teatar, trening socijalnih vještina, parlaonice i završna izložba.


Godina: 2013.


Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!
Rukama stvaraj, a ne udaraj!