Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske

27 September 2017
No Comments
634 Views
Svrha projekta je doprinijeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije kroz unapređenje sustava
volonterstva u pružanju socijalnih usluga kroz 2 specifična cilja:

 1. Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta OCD-a i ustanova u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji za učinkoviti
  menadžment volontera, i

 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i
  Sisačko-moslavačkoj županiji.


Ciljana skupina projekta su:

 • Zaposlenici, članovi i volonteri organizacija civilnog društva

 • Zaposlenici javnih ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu

 • Volonteri iz lokalne zajednice


Kroz projekt uz partnere na projektu planirano je uključivanje još 5 organizatora volontiranja u području zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji.

Aktivnosti projekta:

 • Izgradnja kapaciteta i umrežavanje OCD-a/ustanova u području zdravstva i socijalne
  skrbi za učinkoviti menadžment volontera

 • Uspostavljanje sustava volontiranja u području pružanja socijalnih usluga (Razvoj i
  provedba volonterskih programa, mobiliziranje lokalnih volontera, provedba lokalnih
  volonterskih akcija)


Aktivnosti projekta provoditi će se u razdoblju od rujna 2017. do svibnja 2018. godine.

Partneri na projektu:

 • Agencija lokalne demokracije Sisak (ALD Sisak)

 • Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece,
  mladih i odraslih

 • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Duga Resa

 • Dom za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“


Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge vlade RH kroz mjeru “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu
volonterskih programa“.

  

Neki od naših projekata


s3
s2
Screenshot at Sep 27 23-54-55