Obojimo naš vrtić

17 October 2015
No Comments
953 Views

OBOJIMO NAŠ VRTIĆ je građanska inicijativa u organizaciji udruge Carpe Diem održana 2015. g.


Cilj inicijative je bio uljepšati zgradu vrtića Grabrik oslikavanjem vanjskih zidova radi doprinosa kvalitetnijem odgoju i boravku djece u vrtiću. S ovom inicijativom željeli smo poboljšati kvalitetu života u lokalnoj zajednici uređenjem dijela zgrade vrtića zajedničkim radom djece i odraslih te poticati aktivno djelovanje na problem u vlastitoj okolini. U inicijativi su sudjelovali djeca, roditelji i tete vrtića Grabrik te volonteri udruge Carpe Diem.


Ova građanska inicijativa provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj“ Zamah“ u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.


 Godina: 2014.

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Obojimo naš vrtić
Obojimo naš vrtić
Obojimo naš vrtić
Obojimo naš vrtić
Obojimo naš vrtić
Obojimo naš vrtić