Non-formal education for next generation

25 October 2015
No Comments
1,031 Views

NON-FORMAL EDUCATION FOR NEXT GENERATION je partnerski projekt 5 organizacija iz Poljske, Francuske, Španjolske, Rumunjske i Hrvatske s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima na lokalnoj i međunarodnoj razini koristeći neformalnog obrazovanja.


Projekt je okupio 20 mladih i osoba koje rade s mladima dajući im priliku da otkriju i eksperimentiraju s novim metoda neformalnog obrazovanja. Putem neformalnih metoda rada (uloga igre, simulacije vježbi, peer to peer edukacija, radionica, debata ...) sudionici su dobili nova znanja i vještine koja će moći primijeniti u svom daljnjem radu, razmijenili su iskustva te je uspostavljenja daljnja suradnja.


Godina: 2014.


Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation
Non-formal education for next generation