Ljubičice u školama

25 October 2015
No Comments
1,008 Views

“Ljubičice u školama” je međunarodni projekt Karlovačke županije i regije Taurage iz Litve. To je zajednički projekt prevencije nasilja u školama s partnerima; školama, vrtićima, pedagoškom akademijom i udrugom Carpe Diem koja sudjeluje u sličnim aktivnostima zajedno sa litvanskom regijom.


Cilj projekta je izrada priručnika o prevenciji nasilja u školama koji je izrađen kroz dvogodišnje razdoblje u radu stručnjaka i pedagoga te roditelja i djece na konferencijama i radionicama u Litvi i Hrvatskoj.


Projekt je realiziran kroz dvije međunarodne konferencije i dva studijska posjeta u Karlovcu i Taurage (Litva), dječji kamp te izradu priručnika za rad s djecom i mladima u školama.


Godina: 2011. - 2013.


Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Ljubičice u školama
Ljubičice u školama
Ljubičice u školama
Ljubičice u školama