Ljubičice u školama

“Ljubičice u školama” je međunarodni projekt Karlovačke županije i regije Taurage iz Litve. To je zajednički projekt prevencije nasilja u školama s partnerima; školama, vrtićima, pedagoškom akademijom i udrugom Carpe Diem koja sudjeluje u sličnim aktivnostima zajedno sa litvanskom regijom.

Cilj projekta je izrada priručnika o prevenciji nasilja u školama koji je izrađen kroz dvogodišnje razdoblje u radu stručnjaka i pedagoga te roditelja i djece na konferencijama i radionicama u Litvi i Hrvatskoj.

Projekt je realiziran kroz dvije međunarodne konferencije i dva studijska posjeta u Karlovcu i Taurage (Litva), dječji kamp te izradu priručnika za rad s djecom i mladima u školama.

Godina: 2011. – 2013.