Klub mladih poduzetnika

23 October 2015
No Comments
1,296 Views

KLUB MLADIH PODUZETNIKA je projekt s ciljem osposobljavanja mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje kroz aktivnosti stjecanja vještina, znanja i informiranja. Namijenjen je mladim osobama u dobi od 18 do 30 godina starosti koje imaju poduzetničku ideju ili žele naučiti više o poduzetništvu.


Osnovne aktivnosti:
  • provođenje programa edukacije za pokretanje poduzetničkog projekta

  • provođenje programa za stjecanje dodatnih znanja i vještina za podizanje zapošljivosti mladih

  • pokretanje Kluba mladih poduzetnika s ciljem informiranja i edukacije na temu financijskog i poreznog okvira poslovanja, marketinga i vještina prodaje, vještina komunikacije, razrade poslovnih ideja i izrade poslovnih planova, testiranje poslovne ideje kroz poslovni plan i sl.


Projekt se sastoji od nekoliko cjelina:
  • radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“

  • radionica „Razvijanje vještina upravljanja karijerom“

  • radionica „Poduzetništvo mladih“

  • seminar „Društveno poduzetništvo

  • Klub mladih poduzetnika


Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih


 Godina: 2012.

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
SONY DSC
Klub Mladih Poduzetnika
Klub Mladih Poduzetnika
Klub mladih poduzetnika
Klub mladih poduzetnika