Ja to mogu, ja to znam – živim sam(a)

Program „Ja to mogu, ja to znam – živim sam(a)“ provodio se u okviru trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2017. do 2020. godine“.

Ciljevi programa:

1. povećanje kvalitete usluge kroz podršku transformaciji i deinstitucionalizaciji

2. smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva

3. poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina

4. razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga ustanova socijalne skrbi, udruga i sl.

Ciljna skupina su mladi od 15 do 21 godinu, korisnici smještaja alternativne skrbi a koji se pripremaju za samostalni život u organiziranom stanovanju ili im prestaje usluga smještaja te će krenuti u samostalni život.

– 15 mladih po grupi, 2 grupe godišnje

Program osnaživanja za samostalan život sastoji se od 5 glavnih aktivnosti po godini provedbe: radionice socijalnih i životnih vještina, radionice aktivnog traženja posla, osobno usmjereno planiranje, aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu i doživljajna pedagogija. Kroz projekt nastao je priručnik za osnaživanje mladih za samostalni život (link na priručnik – Publikacije – Ja to mogu, ja to znam – živim sam(a)

Partneri na programu su:

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor Karlovac i Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 510.000,00 kuna.