Izložbe mladih autora

25 October 2015
No Comments
1,418 Views

Jedan od ciljeva Centra za mlade u Grabriku je i razvoj nezavisne kulture mladih te je prije 5 godina, zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade Zamah, opremljen izložbeni prostor kojem je cilj okupiti mlade likovne autore (učenike i studente umjetničkih škola i akademija) da prezentiraju i promoviraju svoj rad javnosti. Kroz ovaj program želimo omogućiti mladim umjetnicima, ali i onima koji se bave umjetnošću kroz neformalne oblike djelovanja da prezentiraju svoj rad, da ih potaknemo na daljnje djelovanje na području kulture i umjetnosti, a ostale građane zainteresiramo za likovna događanja u našem gradu te razvijamo publiku.


Ciljevi:

  • razviti nezavisnu kulturu mladih na području grada Karlovca i Karlovačke županije

  • unaprijediti kulturna događanja u gradu i poticati nove alternativne oblike umjetničkog stvaralaštva te na taj način pridonijeti razvoju djelatnosti suvremene vizualne umjetnosti mladih

  • razvijati kreativnost i umjetnički izričaj kod mladih

  • uspostaviti nove metode razvoja publike u području suvremene umjetnosti i kulture


Donator: Grad Karlovac i Ministarstvo socijalne politike i mladih

Godina: 2009. - danas

Neki od naših projekata


Izlozba_vera
Izložbe mladih autora
Izložbe mladih autora
Izlozba_goreta
Izložbe mladih autora
Izložbe mladih autora