Info centar za mlade Karlovačke županije

17 October 2015
No Comments
3,960 Views
Vi imate pitanje – mi nudimo odgovor!

 

Info centar za mlade je projekt udruge Carpe Diem kojeg provodi od 2009. g. na području grada Karlovca.

Dana 15. ožujka 2012. g. potpisana je Povelja o partnerstvu i suradnji u informiranju mladih s Karlovačkom županijom te se od tada naše djelovanje širi na cijelu županiju.

Info centar za mlade osnovan je s ciljem informiranja, savjetovanja i edukacije mladih jer informacija je preduvjet sudjelovanja. Informiranje mladih provodi se grupno (radionice, predavanja i sl.), individualno (osobno u info centru ili putem e-maila i telefona), putem mobilne info točke (Info bicikl) te putem info portala za mlade.

Info centar za mlade:

 • mladima nudi besplatno korištenje računala i interneta,

 • pruža informacije o događanjima, obrazovanju (formalnom i neformalnom), natječajima, politikama za mlade, socijalnoj i zdravstvenoj politici, pravima, Europskoj uniji,

 • daje podršku u realizaciji inicijativa i ideja,

 • daje informacije o događanjima i vijestima od interesa za mlade putem info poratala za mlade (link)

 • daje informacije o radu pojedinih udruga, te se po želji možeš uključiti u njihove aktivnosti ili samo sudjelovati u događanjima,

 • pruža stručnu literaturu koju možeš čitati i kopirati ukoliko je nešto interesantno.


Područja informiranja mladih u skladu su s Nacionalnim programom za mlade 2014. - 2017. i Gradskim programom za mlade grada Karlovca 2015. - 2018. i grupirana kako slijedi:

 • obrazovanje i informatizacija

 • zapošljavanje i poduzetnišvo

 • socijalna politika prema mladima

 • zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje

 • aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 • kultura mladih i slobodno vrijeme

 • mobilnost, informiranje i savjetovanje


Rad Info-centra za mlade temelji se na suradnji s drugim udrugama, relevantnim službama, javnim institucijama, stručnim pojedincima te na uključivanju volontera.
Info centar otvoren je za sve mlade ljude bez izuzetka i bez prethodne najave.

Info centar za mlade financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grad Karlovac.

Godina: 2009. - 2017.

 

 

Neki od naših projekata


Info centar za mlade Karlovačke županije
Info centar za mlade Karlovačke županije
Info centar za mlade Karlovačke županije
Info centar za mlade Karlovačke županije
Info centar za mlade Karlovačke županije
Info centar za mlade karlovačke županije
Info bicikl
Info bicikl
Info bicikl