Europski portal za mlade

17 October 2015
No Comments
4,227 Views
Europski portal za mlade nudi mladima informacije na europskom i nacionalnom nivou o raznim temama vezanima uz život mlade osobe. Obuhvaća 33 zemlje i dostupan je na 27 jezika.

Informacije na Portalu su podijeljene u 8 tema (volontiranje, rad, učenje, sudjelovanje, kultura i raznolikost, zdravlje, socijalno uključivanje, misli globalno, putovanje). Svaka od tih tema je podijeljena na 3 podteme.

Portal održava središnja europska mreža za informiranje mladih Eurodesk. Udruga Carpe Diem objavljuje članke na Europskom portalu za mlade od 2013., otkad je i dio Eurodeskove mreže.

Godina: 2013. - danas

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Eurpski portal za mlade
Eurpski portal za mlade
Eurpski portal za mlade