Eurodesk

17 October 2015
No Comments
3,585 Views

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.
Hrvatski Eurodesk centar:
 • pruža informacije i savjetuje mlade i organizacije koje rade s mladima (kao što su informacijski centri za mlade, klubovi za mlade, udruge mladih, neformalne skupine mladih, itd.) na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini

 • širi informacije o Strategiji Europske unije za mlade 2010. - 2018. i razvoju suradnje EU na području politike za mlade, kao i o inicijativama vezanim uz 8 područja djelovanja specificiranima u Strategiji

 • uspostavlja i održava nacionalnu mrežu multiplikatora

 • uređuje Eurodesk Hrvatska Facebook stranicu

 • uređuje nacionalni sadržaj na središnjoj web stranici Eurodesk mreže

 • uređuje sadržaj na Europskom portalu za mlade

 • odgovara na upite pristigle s Eurodesk web stranice na adresu: eurodeskhr@eurodesk.eu

 • odgovara na upite pristigle putem elektronske pošte na adresu: eurodesk@mobilnost.hr

 • istražuje strukturirani dijalog u Hrvatskoj, s ciljem poboljšanja komunikacije između mladih i predstavnika lokalne i regionalne samouprave, kako bi se odgovorilo na potrebe mladih u lokalnim zajednicama

 • pridonosi Europskom tjednu mladih i ostalim događajima visoke vidljivosti

 • izdaje publikacije i organizira info-aktivnosti

 • poboljšava kvalitetu informacija za mlade.


Eurodesk Hrvatska provodi aktivnosti uz potporu regionalnih info-centara za mlade iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba.
Udruga Carpe Diem je multiplikator Eurodesk-a za Karlovačku županiju.


Godina: 2013. - danas

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Eurodesk
Eurodesk
Eurodesk