Eurodesk

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

Hrvatski Eurodesk centar:

 • pruža informacije i savjetuje mlade i organizacije koje rade s mladima (kao što su informacijski centri za mlade, klubovi za mlade, udruge mladih, neformalne skupine mladih, itd.) na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini
 • širi informacije o Strategiji Europske unije za mlade 2010. – 2018. i razvoju suradnje EU na području politike za mlade, kao i o inicijativama vezanim uz 8 područja djelovanja specificiranima u Strategiji
 • uspostavlja i održava nacionalnu mrežu multiplikatora
 • uređuje Eurodesk Hrvatska Facebook stranicu
 • uređuje nacionalni sadržaj na središnjoj web stranici Eurodesk mreže
 • uređuje sadržaj na Europskom portalu za mlade
 • odgovara na upite pristigle s Eurodesk web stranice na adresu: eurodeskhr@eurodesk.eu
 • odgovara na upite pristigle putem elektronske pošte na adresu: eurodesk@mobilnost.hr
 • istražuje strukturirani dijalog u Hrvatskoj, s ciljem poboljšanja komunikacije između mladih i predstavnika lokalne i regionalne samouprave, kako bi se odgovorilo na potrebe mladih u lokalnim zajednicama
 • pridonosi Europskom tjednu mladih i ostalim događajima visoke vidljivosti
 • izdaje publikacije i organizira info-aktivnosti
 • poboljšava kvalitetu informacija za mlade.
 • provodi projekt Time to Move

Eurodesk Hrvatska provodi aktivnosti uz potporu regionalnih info-centara za mlade iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba.
Udruga Carpe Diem je multiplikator Eurodesk-a za Karlovačku županiju.

Godina: 2013. – danas