Demokracija, što je to?

Projekt “Demokracija, što je to?” ima za cilj osnaživanje mladih te zbližiti mlade s donosiocima odluka u Karlovačkoj županiji. Tijekom 16 mjeseci mladi i donositelji odluka su se educirali o njihovim ulogama i odgovornostima u društvu, a kroz primjere i dobru praksu partnerskih organizacija iz Slovenije izgrađen je novi model djelovanja u lokalnoj zajednici. Sudionici ovog projekta su bili članovi Savjeta mladih Karlovačke županije te predstavnici udruga mladih i za mlade s područja Karlovačke županije.

Cilj projekta je pokrenuti suradnju između mladih i donositelja odluka tako da se ubuduće, pri donošenju svih odluka koje se tiču mladih, konzultira s mladima, ispitaju njihove potrebe i želje. Također, cilj je informirati članove Savjeta mladih o načinu rada institucija EU i EU politika. Kroz ovaj projekt educiramo članove Savjeta mladih o većem sudjelovanju u demokratskom životu, razvijamo strukturni dijalog među mladima i donositeljima odluka te razvija mrežu za razmjenu, razvoj i širenje dobre prakse u području sudjelovanja mladih u odlučivanju. Preko info centara za mlade otvaraju se velike mogućnosti pravovremenog i kvalitetnog informiranja mladih te ih se uključuje u aktivno sudjelovanje jer informacija je preduvjet sudjelovanja. Info centar za mlade povezuje sve dionike u društvu te djeluje kroz trosektorsko partnerstvo.

Projekt financira Europska komisija preko programa Mladi na djelu, Ured za udruge Vlade RH i Karlovačka županija.

Godina: 2013.