Budi NEovisan, budi svoj!

Grad Karlovac provodi Program prevencije s velikim uspjehom još od 2006. g., no dosad su njime bile obuhvaćene samo osnovne škole. Stručni suradnici i profesori srednjih škola, kao i ostali djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovama te voditelji preventivnih aktivnosti u udrugama mladih i za mlade, ostali su needucirani za prepoznavanje problema u razvoju mladih osoba. Iako su učenici karlovačkih škola obuhvaćeni preventivnim djelatnostima kroz aktivnosti naše udruge, one ne mogu osigurati kontinuirano djelovanje. Ovim projektom želimo Preventivni program grada Karlovca prenijeti i na ostale dionike koji djeluju na području odgoja i obrazovanja i u kojima realno postoji veći rizik razvoja ovisničkog ponašanja. Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju kao i eksperimentiranja s ovisničkim sredstvima izuzetno je važno za daljnje djelovanje i usmjeravanje osobe na pravi put.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju edukativne programe za profesore i stručne suradnike te programe za djecu i mlade. Edukativni programi za djelatnike u sustavu odgoja i obrazovanja (formalnog i neformalnog) sastoje se od dva dijela:

  1. stjecanje znanja i vještina u različitim psihološkim područjima
  2. primjena stečenog u svakodnevnom susretu s mladima

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Prevencija ovisnosti kroz izgradnju i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja te pozitivne slike o sebi i drugima.
  2. Usvojiti znanja iz različitih područja psihologije koja su nužna za uspostavu odnosa ravnopravnog dostojanstva između mladih i odraslih, razvijanja i jačanja samosvijesti i samopouzdanja te odgovornog ponašanja mladih, kao i pružanja odgovarajuće podrške i pomoći u različitim životnim situacijama.
  3. Usvojiti vještine potrebne za uspješno građenje odnosa s mladima i roditeljima, te pružanja pomoći i podrške kad im je ona potrebna.
  4. Uspostaviti mrežu podrške između škole, roditelja i institucija zaduženih za zaštitu djece i mladih.

PARTNERI U PROJEKTU:

Donator: Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010. – 2011., 2014. – 2015.