Budi kreativac, a ne agresivac!

25 October 2015
No Comments
1,704 Views

Projekt s ciljem prevencije nasilja među mladima koji se provodio u Karlovcu i Ogulinu, a korisnici su bili mladi od 15 do 20 godina starosti. Nasilje među mladima osobito sukobljavanje zbog različitosti i predrasuda svuda je prisutno i nažalost sve više uzima maha pa čak i u malim sredinama. Stoga, ovim projektom željeli smo kompenzirati manjak obrazovnih programa za mlade koji su bili usmjereni na razvijanje svijesti o toleranciji i ljudskim pravima, razvijanju vještina za nenasilno rješavanje konflikta i kanaliziranje emocija kroz kreativnost i stvaralaštvo.


Aktivnosti projekta su sociopedagoške radionice – trening socijalnih vještina, radionica "Jednaki, slični, različiti", forum teatar i parlaonice.

 

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Godina: 2013.- 2014.

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!
Budi kreativac, a ne agresivac!