Biram, reagiram, preveniram!

Projekt „Biram, reagiram, preveniram!“ usmjeren je na smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima te na osnaženje partnerstva udruge i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja.

Ciljevi projekta:
1. Smanjiti pojavu nasilja među mladima. Podizanjem samosvijesti mladih osoba pomažemo im da postanu samopouzdani, a samosvjesne i samopouzdane osobe mogu reagirati na nasilje u svojoj okolini, čime će se direktno utjecati na smanjenje pojave nasilja među mladima.
2. Poboljšati umreženost relevantnih dionika u lokalnoj zajednici radi bolje učinkovitosti provedbe preventivnog programa. Suradnjom sa srednjim školama i domovima alternativne skrbi nastavljamo dobru suradnju s relevantnim dionicima te jačamo zaštitnu mrežu u prevenciji nasilja među mladima. Grad Karlovac ima Preventivni programa grada Karlovca no on se provodi samo u osnovnim školama te je ovo odlična nadopuna.
3. Senzibilizirati javnost na problem nasilja među mladima. Putem Facebook kampanje, promotora nenasilja i snimanjem kratkog filma koji će i nakon završetka projekta biti dostupan javnosti potičemo svijest u javnosti o važnosti reagiranja na sve oblike i vrste nasilja nad i među mladima.

Ciljana skupina:
Srednjoškolci u dobi od 15 do 17 godina, polaznici drugog razreda srednje škole te korisnici Doma za odgoj i obrazovanje Karlovac te Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Aktivnosti projekta:
Radionice usmjerene prevenciji nasilja, radionice s temom elektroničkog nasilja, umjetničke i kreativne radionice, forum teatar, izrada javnog dokumenta, snimanje kratkog filma, promotori nenasilja, javno događanje s ciljem predstavljanja rezultata projekta.

Partneri na projektu:
Grad Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Ekonomsko turistička škola, Medicinska škola Karlovac, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Vrijednost projekta:
95.000,00kn

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Godina provedbe: 2017. i 2018.