Biram, reagiram, preveniram!

19 September 2017
No Comments
150 Views
Projekt „Biram, reagiram, preveniram!“ usmjeren je na smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima te na osnaženje partnerstva udruge i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja.

Ciljevi projekta su smanjiti pojavu nasilja među mladima, poboljšati umreženost relevantnih dionika u lokalnoj zajednici radi bolje učinkovitosti provedbe preventivnog programa te
senzibilizirati javnost na problem nasilja među mladima.

Ciljana skupina su srednjoškolci u dobi od 15 do 17 godina, polaznici drugog razreda srednje škole te korisnici Doma za odgoj i obrazovanje Karlovac te Centra za pružanje usluga u
zajednici Vladimir Nazor.

Partneri na projektu: Grad Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Ekonomsko turistička škola, Medicinska škola Karlovac, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Dom za
odgoj djece i mladeži Karlovac.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Godina provedbe: 2017.

Kontakt info


CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Vrbanićev perivoj 4
47000 Karlovac
info@carpediem.hr
Aleksandra +385 91 422 3470
Marko +385 91 422 3471


Neki od naših projekata


snimanje1
snimanje2
Dom V.Nazor 4. radionica (3)
ETŠ 1 (1)
Medicinska 1. radionica (2)
Banija 2. radionica
Medicinska 2. radionica (2)