Zaigrajte online društvenu igru „STEM u oblacima“

Partnerski konzorcij projekta STEM u oblacima razvio je edukativnu društvenu online igru „STEM u
oblacima“ koja je od danas dostupna široj javnosti!


Društvena online igra u tipu memorya svoje igrače educira o životu u svemiru, točnije – o
astrobiologiji, međunarodnoj svemirskoj postaji, svemirskim tehnologijama, etičnosti ljudskog
djelovanja u svemiru i prilagodbi organizama različitim uvjetima na Zemlji, ali i u svemiru. Igra je
prilagođena igranju pojedinačno ili u skupini od više igrača, a osim dobre zabave igra garantira i puno
novih i zanimljivih saznanja o svemiru!


Projekt „STEM u oblacima“ prijavljen je na javni poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na
potrebe lokalne zajednice“ (UP.04.2.1.11) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa
„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Odlukom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske od

17. lipnja 2022., donesena je odluka kojom je utvrđeno da je projektu dodijeljeno 464.562,46 HRK ,
od čega bespovratna sredstva iznose 100% (udio Europskog socijalnog fonda 85%, a Državnog
proračuna Republike Hrvatske 15%).


Nositelj projekta STEM u oblacima je Centar tehničke kulture Rijeka, a projektni konzorcij sačinjavaju
Astronomsko društvo Višnjan, Bioteka – Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, CARPE
DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, FabLab –
udruga za promicanje digitalne fabrikacije.


Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr. Sadržaj web objave je
isključiva odgovornost Centra tehničke kulture Rijeka.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.