Položaj mladih na tržištu rada

Jučer, 3.5.2023. u organizaciji Savjeta mladih grada Karlovca i veleučilišta u Karlovcu, održan je okrugli stol na temu: položaj mladih na tržištu rada.

Uz Ivanu Mehle, predstojnicu Područnog ureda Karlovac HZZ, Damira Jugo dekan Visoke škole Edward Bernays i predsjednik zbora Veleučilišta, Marko Čurjak student Veleučilišta u Karlovcu na specijalističkom studiju, kao panelistica sudjelovala je i predsjednica udruge Carpe Diem Aleksandra Podrebarac. Podrebarac je iznijela iskustvo udruge u radu s mladim nezaposlenim osobama, predstavila rad Kluba za zapošljavanje mladih te istaknula važnost volontiranja i sudjelovanja u programu Erasmus + kao odlične alate za stjecanje kompetencija i bolje pozicije na tržištu rada.  Na okruglom stolu predstavljena je  problematika pri zapošljavanju, s čime se mladi sve susreću te su ponuiđeni odgovori na pitanja koje sve mlade muče, kako se zaposliti, gdje naučiti nove vještine, kako funkcionira tržište, a kako burza rada. 

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.