Trening „Crisis Managment in Volunteering Projects“

Naša Katarina, sudjelovala je na treningu „Crisis Managment in Volunteering Projects“ održanog u mjestu Chania, na Kreti od 31.01.2023. do 04.02.2023. godine.

Na treningu je sudjelovalo 28sudionika iz 15 različitih zemalja, Grčke, Mađarske, Italije, Litve, Luxembourga, Belgije, Austrije,Španjolske, Cipra, Nizozemske, Slovenije, Finske, Švicarske, Poljske i Hrvatske, koji rade s mladima, odnosno s volonterima Europskih snaga solidarnosti. Cilj treninga bio je upoznati sudionike kako se nositi sa kriznim situacijama te koje metode primjeniti u svojem radu sa volonterima. Kroz 3 radna dana aktivnosti, sudionici su imali priliku razgovarati o potencijalnim kriznim situacijama i kako definirati potencijalne krizne situacije koje se mogu pojaviti prilikom volontiranja ESS volontera u njihovoj organizaciji. Radili su na studijama slučaja, vježbama potencijalnih kriznih situacija, istraživali svoju ulogu i odgovornost kao i ulogu organizacije te učili o alatima i metodama koje se koriste za rješavanje kriznih situacija.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.