Studijski posjet u Makedoniji “Youth Network 2.0”

Od 21.11. do 25.11.2022., predstavnici udruge Carpe Diem sudjelovali su na studijskom posjetu u Kavadarcima, Makedonija pod nazivom Youth Network 2.0.

Sudjelovali smo na nekoliko aktivnosti Mladinskog centra Kavadarci, jedna od aktivnosti bila je oslikavanje murala na zidu centra za mlade. Isto tako smo posjetili “Volonterski centar Skopje” i “Mladinski centar Krik”. Obišli smo i dvije srednje škole u Kavadarcima, “Srednju zemjodelsku školu Gorce Petrov” i “Srednju tehničku školu Kiro Spandzov Brko”. Također smo posjetili i u ured gradonačelnika grada Kavadarci gdje smo pričali o položaju mladih u društvu, centrima za mlade i aktualnoj situaciji mladih. Cilj studijskog posjeta bio je razmijeniti znanja i iskustva rada s mladima u centrima za mlade.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.