Srijedom na radionici kreativnog pisanja

U nastavku provođenja aktivnosti koje se održavaju kroz projekt “Čitanje je važno, uključuje nas snažno” UP.02.1.1.15.0076, u srijedu, 18.5.2022. polaznici su sudjelovali na šestoj po redu radionici kreativnog pisanja. Polaznici su ovog puta proučavali literarne likove, njihov značaj i ulogu u književnosti te učili što likovi predstavljaju u kontekstu priče. U dijelu o razradi likova dobili su zadatak da opišu jedan lik iz stvarnog života i jedan izmišljeni lik. 

Nositelj projekta “Čitanje je važno, uključuje nas snažno” UP.02.1.1.15.0076.  je Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac, a provodi se u partnerstvu s Gradom Karlovcem i Udrugom Carpe Diem u vremenskom periodu od 16. rujna 2021. do 16. rujna 2023. g. Posebni cilj projekta je dostupnost čitalačkih programa i materijala osobama izvan mjesta boravka / stanovanja te je projektom planirana nabava bibliobusa koji će pružati usluge pokretne knjižnice na području cijele Karlovačke županije.