Strateško planiranje udruge Carpe Diem

U utorak 26.4.2022. u društvenom centru Prostorija održano je strateško planiranje udruge Carpe Diem koje je vodio Teo Petričević iz ACT Grupe. Cilj strateškog planiranja bilo je vidjeti u kojem smjeru će se kretati udruga Carpe Diem u sljedećih pet godina.

Radili smo na strategiji te će sljedeći projekti udruge biti usko vezani uz djecu i mlade na kojem ćemo osigurati bolje političke, društvene i gospodarske uvijete za kvalitetan život djece i mladih na području Karlovačke županije. Potvrdili smo smjer kretanja koji se odnosi na stvaranje veće zajednice mladih volontera i veći broj volonterskih, društveno kulturnih, poduzetničkih i drugih razvojnih projekata.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.