Nove aktivnosti udruge Carpe Diem

Udruga Carpe Diem poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju potrebu za provedbu online aktivnosti u edukacije koje organiziramo u sklopu projekta OCD online HUB – zajednički pristup inovativnom djelovanju.

OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju projekt je udruge Carpe Diem koja ga provodi u partnerstvu s Gradom Karlovcem, Savezom udruga Kaoperativa i udrugom DrONe. Cilj projekta je stvaranje inovativnih rješenja za prevladavanje krize i post kriznog razdoblja, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) za provedbu aktivnosti digitalnim i online putem te razvijanje plana djelovanja u kriznim situacijama na lokalnom nivou.
Suočene sa situacijama krize (pandemija COVID 19, potresi) manje više sve organizacije civilnoga društva bile su primorane prilagoditi svoje djelovanje kriznim uvjetima, odnosno bile su prisiljene obustaviti ili odgoditi svoje aktivnosti što je posljedično rezultiralo ne mogućnošću pružanja usluga svojim korisnicima. Također, većina organizacija civilnog društva nemaju razvijene digitalne kompetencije niti potrebne resurse za provedbu digitalnih i online aktivnosti. Ako uzmemo u obzir da su digitalne kompetencije – kompetencije 21. stoljeća jasna je potreba za jačanjem digitalnih kompetencija i primjene digitalnog i online rada s korisnicima posebice ako se radi s mladima. Kroz ovaj projekt udruga Carpe Diem s partnerima opremila je studio za provedbu digitalnih i online aktivnosti koji je na raspolaganju svim organizacijama civilnog društva u Karlovcu i ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se jave. Prije provedbe digitalnih i online aktivnosti svi zainteresirani, koji imaju potrebu, bit će educirani za korištenje opreme i provedbu digitalnih i online aktivnosti koje će se provoditi prema naprijed utvrđenom rasporedu i dogovoru s korisnicima. Prijaviti se može putem ove poveznice .


Projekt „OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju“ UP.04.2.1.11.0478 ukupne vrijednosti 433.832,99kn, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 368.758,04kn te sredstvima iz Državnog proračuna u iznosu od 65.074,95kn.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.