Danas je održana 3. edukacija u sklopu projekta “OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju”

U Centru za mlade u Grabriku održana je 3. edukacija u sklopu projekta “OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju” koja je obuhvatila temu postupanja u kriznim situacijama – prirodnim katastrofama.

Na edukacijama sudjelovali su predstavnici organizacija civilnog društva uključenih u projekt. Projekt “OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju” je projekt udruge Carpe Diem kojeg provodi u partnerstvu s Gradom Karlovcem, SU Kaoperativa i udrugom DrONe.

Projekt „OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju“ UP.04.2.1.11.0478 ukupne vrijednosti 433.832,99kn, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 368.758,04kn te sredstvima iz Državnog proračuna u iznosu od 65.074,95kn.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.