Danas je održana epidemiološka edukacija za predstavnike OCD-a

U sklopu projekta OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju održana je epidemiološka edukacija za predstavnike OCD-a uključenih u projekt. Edukaciju je vodila dr. Biserka Hranilović, spec. epidemiolog, a cilj edukacije bio je upoznavanje sa zaraznim bolestima, epidemiološkim mjerama i načinima postupanja, projekt kako postupati u situacijama pandemije, kako tumačiti i prilagođavati epidemiološke mjere našim potrebama.

Projekt „OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju“ UP.04.2.1.11.0478 ukupne
vrijednosti 433.832,99kn, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 368.758,04kn te sredstvima iz Državnog proračuna u iznosu od 65.074,95kn.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem