Predstavljen je projekt OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj u Centru za mlade u Grabriku s početkom u 10 sati, predstavljen je projekt OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju.

Projekt OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju projekt je udruge Carpe Diem koja ga provodi u partnerstvu s Gradom Karlovcem, Savezom udruga Kaoperativa i udrugom DrONe u trajanju od 12 mjeseci (22. studenog 2021. – 21. studenog 2022.). Kroz ovaj projekt udruge Carpe Diem, DrONe i Savez udruga KAoperativa jačaju kapacitete te stvaraju inovativna rješenja za prevladavanje krize te post kriznog razdoblja kroz opremanje studija za digitalnu i online provedbu aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) u Karlovcu.

U partnerstvu s Gradom Karlovcem izradit će se plan djelovanja u kriznim situacijama te praktični priručnik za OCD koji će služiti kao vodič za pomoć u kriznim situacijama. Potreba za ovim projektom proistekla je iz situacija koje su prisutne već 2 godine, prvenstveno pandemija COVID19 u kojoj su OCD morale zatvoriti svoja vrata te prestati provoditi svoje aktivnosti. Tu su nastala 2 problema – odgovornost prema donatorima i provedba aktivnosti odnosno pravdanje financijskih sredstava te odgovornost prema korisnicima koji su preko noći ostali bez usluga koje su im pružale OCD-a. Većina OCD- a nemaju razvijene digitalne kompetencije niti potrebnu opremu za provedbu digitalnih i online aktivnosti. Iz tog razloga kroz projekt ćemo opremiti studio za provedbu različitih digitalnih i online aktivnosti koje će biti namijenjene svim OCD u gradu Karlovcu koje imaju potrebu za provedbu takvih aktivnosti.

Svi zainteresirani proći će kratku edukaciju koja će im omogućiti kvalitetnu provedbu online aktivnosti s korisnicima. Drugi problem koji smo davno detektirali, a koja se opet pokazala aktualna u doba pandemije i potresa, je to da iako Grad Karlovac ima strateški dokument za postupke i djelovanja u kriznim situacijama, ne postoji suradnja sa OCD koje predstavljaju ogroman resurs zajednice – poznaju stanje na terenu, imaju direktan rad s korisnicima, poznaju njihove potrebe, nisu opterećene procedurama i lako su prilagodljive novonastalim situacijama. Također, OCD su jedine koje nisu dobile nikakvu podršku tijekom pandemije za očuvanje radnih mjesta, a skoro svi javni pozivi i natječaji za financiranje udruga bili su ukinuti. Iz toga razloga ćemo u suradnji s Gradom Karlovcem izraditi ćemo planove i inovativne alate za upravljanjem i djelovanjem u kriznim situacijama na lokalnoj razini – izrada plana volontiranja u kriznim situacijama te priručnika za djelovanje OCD-a u kriznim situacijama. Partnerske organizacije uključene u projekt unose svoju ekspertizu – Grad Karlovac sa Stožerom civilne zaštite grada Karlovca, SU Kaoperativa iz područja nezavisne kulture i zagovaračkog djelovanja te udruga DrONe znanje i iskustvo u provedbi digitalnih i online aktivnosti.

Projekt „OCD online HUB – inovativni pristup zajedničkom djelovanju“ UP.04.2.1.11.0478 ukupne
vrijednosti 433.832,99kn, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 368.758,04kn te sredstvima iz Državnog proračuna u iznosu od 65.074,95kn.

Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.